Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 25-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Vacature Vacature
 
 
De Protestantse gemeente Egmond en
de Protestante gemeente Uitgeest-Akersloot
zoeken een:


Predikant(e) voor Egmond en Uitgeest - Akersloot
(40 uur)


Egmond en Uitgeest-Akersloot zijn voor het eerst samen op zoek naar een predikant(e) die in beide gemeentes 20 uur werkzaam zal zijn
 
Reageren kan

per e-mail naar:
bcegmonduitgeest@gmail.com

schriftelijk naar:
beroepingscommissie Egmond / Uitgeest-Akersloot
p/a mevr. J.A. Wiegman-Nederbragt
Bachstraat 27
1921EW  Akersloot

 


Wie zijn wij
 • twee protestantse gemeentes in Noord-Holland die op zoek zijn naar een nieuwe predikant. Vanuit het verlangen om als kleine PKN gemeentes in onze dorpen betekenisvol aanwezig te zijn en te blijven hebben we de handen ineen geslagen en zoeken we, voor het eerst samen, naar een fulltime predikant die ons hierin wil bijstaan en inspireren

Wie zoeken wij
 • een predikant die 50% voor de PG Egmond werkt en 50 % voor de PG Uitgeest-Akersloot

Gemeenteopbouw en pastoraat:
 • bij voorkeur een predikant met ervaring
 • een samenbinder met een brede blik en een ruim hart voor onze gemeente
 • iemand die aandacht heeft voor het pastoraat
 • die begeleiding kan geven aan ambtsdragers en vrijwilligers

Vieren:
 • iemand die zorg besteedt aan goede, begrijpelijke vieringen
 • die naar verbinding zoekt tussen Bijbelse verhalen en ons dagelijkse leven in de wereld

Samenwerking:
 • iemand die ondersteuning biedt bij de kernactiviteiten die we willen behouden, waar mogelijk gemeenteopbouw
 • betrokken is op al onze dorpen en onze plek in de wereld
 • een warm hart heeft voor de oecumene
 • deelneemt aan de werkgemeenschap voor predikanten en kerkelijk werkers

Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

Achtergrond

Onze kerkelijke gemeente omvat de twee dorpen Akersloot en Uitgeest. Als je onze gemeente zou moeten beschrijven dan kan dat het beste als een veelkleurig boeket: we zijn een groep mensen met elk een eigen achtergrond, en ook vaak een eigen manier van geloven. We schrijven elkaar en anderen niet voor wat en hoe we moeten geloven. Wat ons bindt is de verwondering over het leven in al zijn facetten. Samen zoeken we naar sporen van God, in de maatschappij en de mensen om ons heen.

We constateren dat onze gemeente nog steeds bloeit maar niet meer groeit. We koesteren wat we samen ondernemen en houden ook rekening met onze draagkracht. We zoeken ook actief contact met omringende gemeenten o.a. in het jeugdwerk.

In het beroepingswerk zoeken we samenwerking met de Protestantse Gemeente Egmond. De bedoeling is dat de nieuw te beroepen predikant voor 0,5 fte werkzaam zal zijn in onze gemeente.

Wat bieden wij
 • Er is in onze gemeente een team lekenpredikers die met enige regelmaat kerkdiensten voor hun rekening nemen.
 • Er is een team van drie gemeenteleden die de training ‘Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden’ hebben gevolgd. Deze teamleden verzorgen in de regel de uitvaarten in de gemeente.
 • Er is een Werkgroep Pastoraat bestaande uit gemeenteleden, ouderling en predikant die zorg dragen voor contacten in de wijken en bezoekwerk van ouderen 75+.

Klik hier voor een profielschets gemeente/ beleidsplan/ nota werken aan een toekomstbestendige gemeente

Klik hier voor een fotocollage van de gemeente

Heeft u na het lezen van bovenstaande verder nog specifieke vragen over de PG Uitgeest – Akersloot?
Dan kunt u bellen naar mevrouw Wiegman, tel. 06 518 318 95


Voor verdere informatie over de  Protestantse Gemeente Egmond, zie: https://www.pkn-egmond.nl/vacature
terug