Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Roze viering

datum en tijdstip 02-06-2024 om 16.00 uur
meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Gebruiksplan van het kerkgebouw in Uitgeest

(Onderstaand gebruiksplan kunt u hier downloaden in een betere opmaak)
Gemeente: Protestantse Gemeente Uitgeest - Akersloot
Betreft gebouw: Uitgeest
Versie: 1.0
Datum: 1 juni 2020

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals van deze richtlijnen. 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
versie 1.0 (1 juni 2020)

 
1    inhoud

2    doel en functie van dit gebruiksplan    4
2.1    doelstelling in het algemeen    4
2.2    functies van dit gebruiksplan    4
2.3    fasering    4
2.4    algemene afspraken    4
3    gebruik van het kerkgebouw    5
3.1    gebruik ruimtes    5
3.1.1    capaciteit in een anderhalvemeter-situatie    5
3.1.2    zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit    5
4    concrete uitwerking    6
4.1    Gerelateerd aan het gebouw    6
4.1.1    Routing    6
4.1.2    garderobe    6
4.1.3    toiletgebruik    6
4.1.4    zelf meenemen:    6
4.1.5    reinigen en ventileren    6
4.2    Gerelateerd aan de samenkomst    6
4.2.1    Gebruik van de sacramenten    7
4.2.2    Zang en muziek    7
4.2.3    Collecteren    7
4.2.4    Koffiedrinken en ontmoeting    7
4.2.5    Kindernevendienst    7
4.3    Uitnodigingsbeleid    8
4.3.1    Ouderen en kwetsbare mensen    8
4.4    taakomschrijvingen    8
4.4.1    coördinatoren    8
4.4.2    kerkenraad, diaconie en voorganger    8
4.4.3    Techniek    8
4.4.4    muzikanten    8
4.5    tijdschema    9
4.6    Besluitvorming    9
4.7    Communicatie    9
5    overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk    9
5.1    Overige bijeenkomsten en vergaderingen    9
5.2    Bezoekwerk    10

2    doel en functie van dit gebruiksplan 
2.1    doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
●    bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
●    bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde; 
●    volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

2.2    functies van dit gebruiksplan
1.    We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis; 
2.    De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3.    Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
4.    Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.
2.3    fasering
●    Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. 
Wij blijven in deze periode meewerken aan online diensten vanuit de kerken in Heemskerk en Beverwijk. 
●    Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 50 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw. 

2.4    algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
●    anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
●    mensen die verkouden verzoeken om thuis te blijven; mensen die ziek zijn dringend verzoeken thuis te blijven samen met anderen uit hun huishouden; 
●    de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
●    op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.

 
3    gebruik van het kerkgebouw
3.1    gebruik ruimtes 
•    De kerkzaal is voor ieder toegankelijk met inachtneming van de regels.
•    De toiletten zijn alleen toegankelijk voor mensen met ‘hoge nood’.
•    De consistorie boven is alleen toegankelijk voor de koster, de organist, de klokkenluiders, de voorganger en de dienstdoende ambtsdragers. De kindernevendienst wordt hier ook gehouden. Als de voorganger en de ambtsdragers in de kerkzaal zijn, kunnen de kinderen naar boven.
•    De orgelgalerij is alleen toegankelijk voor de organist en de koster.
•    De keuken is alleen toegankelijk voor de koster of iemand die een taak heeft waarvoor hij/zij in de keuken moet zijn.

3.1.1    capaciteit in een anderhalvemeter-situatie
Het maximale aantal personen is 50 personen, met een kleine marge afhankelijk van het aantal mensen uit een huishouden dat de dienst wil bijwonen.

Indeling van toegang en kerkzaal
•    In de toren en in de hal staan strepen op de vloer op 1,5 m afstand van elkaar
•    In het midden van de kerkzaal is een looppad van ruim 2 m breed. 
•    Links en rechts zijn achterin de kerkbanken. De banken kunnen om en om gebruikt worden. Banken die niet gebruikt mogen worden zijn afgeplakt. In een bank mogen twee personen zitten 1,5 m uit elkaar, of meer personen als ze tot een huishouden behoren. Ze schuiven zoveel mogelijk naar de buitenkant bij het middenpad vandaan. 
Kinderen uit een gezin mogen bij ouders in de bank aanschuiven.
•    Voor de banken links en rechts staan rijen stoelen tot voor in de kerk voor het podium. Tussen mensen die niet tot een huishouden behoren blijven 3 stoelen leeg.
•    Als je vanuit de hal de kerkzaal binnen komt, staat er links van de deur nog een stoel achteraan tegen de achterwand. Rechts staan achterin 3 stoelen (2 en 1) voor de achterwand.
•    De achterste bank rechts voor tegen de buitenmuur is de reservebank: die wordt alleen gebruikt als zich heel veel mensen hebben aangemeld. Er kunnen 3 mensen zitten (2-1) of een gezin.
•    Op het podium staat een stoel voor de voorganger, twee stoelen voor ambtsdragers, lector enz. Er is eventueel ruimte voor stoelen voor nog enkele mensen die medewerking aan een dienst verlenen.

3.1.2    zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 

Zaal    Normaal gebruik    Aangepast gebruik per 1 juli
kerkzaal    kerkdiensten en gemeentevergaderingen
200 zitplaatsen     50 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers
consistorie 
boven    ambtsdrager + gastheer/vrouw + voorganger     ambtsdrager + voorganger.
 
Consistorie 
boven    kindernevendienst     kindernevendienst voor  kinderen en  max 2 leiders
Orgelgalerij
    Organist, koster    Organist, koster


4    concrete uitwerking    
4.1    Gerelateerd aan het gebouw

4.1.1    Routing
De kerk in -en uitgaan
•    Van de straat naar de kerkdeuren houdt ieder de 1,5 meter afstand.
•    Mensen zonder fiets nemen het pad tussen de twee hagen en gaan dan rechtsaf over het pad naar de kerkdeuren.
Mensen met fiets lopen over het grind naar de fietsenrekken. Zetten de fiets neer en nemen het pad naar de kerkdeuren.
•    In de toren en hal staan strepen op de vloer. Wie niet meteen naar binnen  (of buiten) kan wacht achter de streep.
•    In de hal staat links van de deur een tafeltje met een fles gel. Daarbij een coördinator die vraagt naar de gezondheid. Ieder moet de handen ontsmetten voor het naar binnen gaan.
•    Er is een coördinator die het in en uit de kerk gaan in goede banen leidt. 
•    De looproute de kerkzaal in en later weer uit is over het midden van het middenpad. Wie samen met een ander is, loopt achter elkaar. Er geldt eenrichtingsverkeer: aan het begin van de dienst richting podium, aan het eind van de dienst richting uitgang.
•    De coördinatoren wijzen de plaatsen aan, te beginnen helemaal vooraan in de kerk.
•    Bij het naar buiten gaan  geven de coördinatoren aan wie aan de beurt is om naar buiten te gaan, te beginnen achterin.
•    Mensen zonder fiets: aan het eind van het pad vanaf de kerkdeuren linksaf tussen de hagen door.
Mensen met fiets lopen aan het eind van het pad rechtdoor tot de fietsenrekken.
•    Op het terrein rond de kerk en de straat voor de parkeerplaatsen niet blijven staan, geef anderen ruimte.
  
4.1.2    garderobe
De kapstokken worden niet gebruikt. Jassen en eventueel tassen gaan mee de kerk in. Ieder moet die bij zich houden: over de rugleuning hangen of onder de stoel leggen. 

4.1.3    toiletgebruik 
•    Er is water en zeep in de toiletruimte. 
•    Er zijn papieren handdoekjes. 
•    Er zijn desinfecterende doekjes.
•    In het toilet is een desinfectiespray voor de bril
•    Er hangt een instructiekaart bij de wasbak: bril sprayen, deurknoppen afnemen met een doekje, handen wassen met water en zeep.

4.1.4    zelf meenemen:
•    Er liggen geen kussentjes op banken en stoelen. Wie er een nodig heeft, moet het zelf meenemen.
•    Er wordt niet gezongen in de kerk. Wie liedteksten mee wil lezen neemt zelf een liedboek mee.

4.1.5    reinigen en ventileren
4.2    Gerelateerd aan de samenkomst
Voor de dienst en na de dienst: 
•    gaan de drie buitendeuren een half uur open, één buitendeur kan met mooi weer open blijven.
•    worden deurklinken, banken, stoelen, de liturgische tafel en de preekstoel schoongemaakt. 
•    worden de toiletten schoongemaakt 
4.2.1    Gebruik van de sacramenten

Avondmaal 
Protocol Avondmaal in de Coronatijd.
•    Wijn en druivensap worden van tevoren klaar gezet in bekertjes. (Grote bekers worden niet gebruikt).
•    Brood laten uitdelen door de diaken van dienst. De diaken draagt daarbij een handschoen. De diaken staat achter de liturgietafel en reikt over de tafel heen het brood aan. De kerkgangers pakken het brood NIET zelf van de schaal.
•    De Avondmaalsviering vindt lopend plaats. De kring zoals wij gewend zijn, is vanwege de 1,5 meter regel niet mogelijk.
•    De coördinator wijst elke keer een kerkganger aan om naar voren te komen. Echtparen en gezinnen kunnen samen naar voren komen.
Beginnend bij de voorste rij. De coördinator ziet ook toe op het afstand houden.
•    Er moet een verplichte looproute door de kerk worden gemaakt en de aanwezigen volgen daarbij eveneens de aanwijzingen van de coördinator.
Opmerkingen:
1.    I.p.v. brood kunnen er kleine matses of hosties worden gebruikt.
2.    Het brood, wordt vanuit de kerk gezien, aan de rechterkant van de liturgietafel uitgedeeld.
Vervolgens loopt men richting het koorhek en met een boog terug naar de liturgietafel (altijd de 1,5 meter regel aanhouden).Op de linkerkant van de liturgietafel staat de wijn en de druivensap klaar, daarna loopt men vanaf de liturgietafel langs de muur naar achter en komt dan vervolgens via het middenpad weer terug naar zijn of haar plaats.
3.    Bij de Avondmaalsviering moeten de twee bij de preekstoel staande rijen stoelen worden weggehaald.

Doop
Voor het bedienen van de doop overlegt de predikant met de doopouders of zij binnen de afstand van 1,5 m mag komen om het doopwater over het hoofd van de dopeling te gieten. 

Huwelijksinzegening
De predikant overlegt met het bruidspaar of zij  binnen de afstand van 1,5 m mag komen om het bruidspaar te zegenen met handoplegging.

4.2.2    Zang en muziek
De diensten worden muzikaal omlijst door instrumentale muziek: orgel, piano, klavecimbel e.a.; zang van een of enkele zangers, zangeressen die op het podium bij het doophek staan, op afstand van 3 m van andere mensen op het podium.

4.2.3    Collecteren
Bij de uitgang staat op het tafeltje bij de deur een collecteschaal. Daar kan iedereen zijn of haar bijdrage doen. De opbrengst wordt verdeeld over de diaconie en de kerk.
Degenen die het geld tellen ontsmetten hun handen voor en na het tellen.

4.2.4    Koffiedrinken en ontmoeting
Koffiedrinken na de dienst wordt voorlopig niet gedaan.

4.2.5    Kindernevendienst
De kindernevendienst kan net als anders boven in de consistorie gehouden worden. Voor kinderen onderling geldt de afstandsregel niet. Ze moeten wel op anderhalve meter afstand blijven van oudere  mensen waar ze niet bij horen. 
De kinderen zitten bij hun ouders achter in de kerk en gaan met een of twee leiders naar boven aan het begin van de dienst.

4.3    Uitnodigingsbeleid
•    Mensen die verkouden zijn mogen niet komen; mensen die ziek zijn en de mensen die tot hun huishouden behoren mogen niet komen.
•    Wie een kerkdienst wil bijwonen moet zich van te voren aanmelden, zodat we weten hoeveel mensen er komen. 
•    Aanmelden kan bij voorkeur via 
een email naar kerkdienstuitgeest@gmail.com, 
bellen naar de kerkmobiel, tel. 06-82970630  b.g.g. aanmelden via de voicemail onder vermelding van naam en aantal personen.
•    Aanmelden is mogelijk tot 12.00 uur op zaterdag voorafgaande aan de dienst.
Bellen (niet mailen) voor afmelden of een lastminute aanmelding kan nog op zondagmorgen tussen 8.30 uur en 9 uur
•    Mensen die komen zonder dat ze zich aangemeld hadden, kunnen de dienst bijwonen als er plaats genoeg is.

4.3.1    Ouderen en kwetsbare mensen
Een heel groot deel van de kerkbezoekers zijn ouderen. Ons gebruiksplan is vooral gebaseerd op deze groep mensen.
 
4.4    taakomschrijvingen

4.4.1    coördinatoren 
De coördinatoren zijn herkenbaar door een rood hesje. 
Een staat achter de tafel met de gel en de bezoekerslijst.
De ander staat bij de deuren van de kerkzaal en brengt de mensen naar hun plaats.

4.4.2    kerkenraad, diaconie en voorganger
Namens de kerkenraad is er de ambtsdrager van dienst.
Het consistoriegebed is boven in de consistorie.
Er is geen handdruk.
Na de dienst loopt de voorganger het eerst naar de uitgang van de kerkzaal en gaat achter het tafeltje in de hal staan.

4.4.3    Techniek
De geluids- en zendapparatuur na de dienst ontsmet door de koster of hulpkoster.

4.4.4    muzikanten
Als er een organist speelt, is die tijdens de dienst boven op de orgelgalerij.
Wordt gebruik gemaakt van piano, klavecimbel dan is dat op het podium achter de liturgische tafel.
Mensen die muzikale bijdragen geven, anders dan bovengenoemde muziek, nemen voor de dienst plaats op het podium vlak voor het koorhek. Ze houden onderling 1,5 m afstand. Ze verlaten aan het eind van de dienst als laatste het podium en gaan richting uitgang.


4.5    tijdschema

wanneer    wat    wie
    zondag    
9:30 u    deuren van het gebouw open 
Ventileren    koster
9:30 u    gastheren/vrouwen en coördinatoren aanwezig    gastheren/vrouwen
9:30 u    muziekteam aanwezig    
10.00 u    aanvang dienst    
11.00 u    afsluiting dienst    
    ventileren    koster
    reinigen:
- stoelen, banken en tafels
- toiletten en deurklinken reinigen    koster
    zaal afsluiten     koster

besluitvorming en communicatie
4.6    Besluitvorming 
Dit gebruiksplan wordt vastgesteld door de kerkenraad in de vergadering van …..

4.7    Communicatie
Het gebruiksplan wordt in zijn geheel gepubliceerd op de website. 
De huisregels worden gepubliceerd in het nummer dat uitkomt voor de kerkdienst op 5 juli.
Deze regels worden zolang zij geldig zijn gepubliceerd in elk nummer van Samen Onderweg en in de wekelijkse Nieuwsbrief:
●    Wie verkouden of ziek is komt niet.
●    Wie een huisgenoot heeft met koorts en verkoudheidsklachten blijft thuis.
●    Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
●    Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
●    Volg de aangewezen looproutes.
●    Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 
Er worden geen liedboeken uitgedeeld.
●    Volg de aanwijzingen op van coördinatoren. 
●    Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
●    Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
●    Kerkgangers nemen indien nodig zelf een zitkussentje mee


5    overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

5.1    Overige bijeenkomsten en vergaderingen
Kerkenraadsvergaderingen vinden plaats in het Jeugdhuis.
Er kunnen maximaal 8 mensen bij de vergadering aanwezig zijn.
•    Wie binnenkomt desinfecteert de handen met gel die op tafel staat.
•    De plaatsen achter de vergadertafel worden van achter naar voren gevuld: wie het eerst komt, neemt de verste plaats.
•    Tijdens de vergadering wordt er niet langs de andere mensen gelopen.
•    Na afloop gaan de mensen vooraan het eerst naar buiten.
•    Wat betreft ventileren, schoonmaken en gebruik van het toilet gelden de regels zoals in het kerkgebouw. 
•    Mensen nemen bij voorkeur hun eigen drinken mee.
•    Als er koffie en thee wordt geschonken, staat dat op een tafel voor het keukenblok. Bij binnenkomst neemt ieder zijn koffie/thee mee naar zijn of haar plaats.

5.2    Bezoekwerk
Voor contact met gemeenteleden kan in overleg een vorm gekozen worden. Te denken valt aan bellen, een ontmoeting aan de deur of in de tuin op 1,5 m afstand, een wandeling. 
Bij uitzondering, in bijzondere gevallen ook in huis op 1,5 m afstand. 
Uiteraard niet bij verkoudheid of ziekte.

 

terug