Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 25 juli 2021 om 10.00 uur

kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds AndrĂ© Martens
Organist: Hr. T. Veltkamp

Er gelden nog maar enkele Coronamaatregelen, maar reserveren is niet meer nodig.
Hier leest u meer over de maatregelen.  

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

 


Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste: alle coupletten
Bemoediging en groet
Lied van toenadering: lied 942 Ik sta voor u in leegte en gemis: 1 en 3
Verootmoediging
Zingen: psalm 68:7
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Toelichting op de schriftlezing en thema van de overdenking
Schriftlezing: I Tessalonicenzen 5: 16-24  
Zingen: lied 598 Als alles duister is, Nederlandse tekst, graag 3x zingen
Overdenking: Doof de geest niet uit
Orgelspel
Zingen: lied 653 U kennen uit en tot u leven – 1,5 en 7
Dankgebed – voorbeden- stil gebed – Onze Vader
Slotlied: Lied 903 Zou ik niet van harte zingen: 3, 5 en 6
Wegzending en zegen
Collecte bij de uitgang
Orgelspel

terug