kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 09-05-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collectes mei

Mercy Ships meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Naar de kerk Naar de kerk

We mogen weer:
m.i.v. zondag 9 mei kunt u weer naar de kerk in Uitgeest

Het Coronavirus is nog steeds niet uitgewoed. Dat betekent dat er de komende tijd nog steeds beperkende maatregelen zijn voor de kerkgang, ook voor mensen die al gevaccineerd zijn. Dat is voor ons allemaal best lastig.
Toch gaan de kerkdeuren voorzichtig weer open en mogen er 30 mensen bij de kerkdiensten aanwezig zijn. U dient wel te reserveren.

Reserveren
Op het moment dat we dit schrijven, mogen er maar 30 mensen de dienst bijwonen.
U moet echt reserveren!!! Dat kan in de week voor een dienst tot zaterdag 18 uur
Reserveren doet u via de mail: kerkdienstuitgeest@gmail.com  U krijgt dan een bevestiging.
Geef uw naam en uw telefoonnummer op en met hoeveel  personen uit hetzelfde huishouden u komt.
Bellen kan alleen als mailen u echt niet lukt. U belt dan 06-82970630.
Spreek uw naam in en aantal personen waarmee u de dienst wil bijwonen. U krijgt geen bevestiging. Alleen als het al vol is krijgt u een telefoontje.
Gereserveerd en u komt niet? Meld u dan a.u.b. af. Dan is er plek voor iemand anders.

Hoe zit het ook alweer met de verdere maatregelen?
Er is een gebruiksplan voor het veilig gebruik van de kerkgebouwen en de organisatie van de kerkdiensten. Dat is wettelijk verplicht en dat plan moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor onze kerkgebouwen is dat plan gemaakt door ondergetekenden: Lukie Dijkstra, Bert Tigges en Koosje Wiegman.

De belangrijkste regels voor een veilige kerkgang hoeven we niemand meer uit te leggen:
- kom alleen als u geen klachten heeft
- zet voor u binnen komt een mondkapje op
- ontsmet uw handen in de hal
- laat uw naam aanvinken op de presentielijst.
- houd altijd anderhalve meter afstand van elkaar
- u mag niet meezingen

De rode hesjes
De mensen met het rode hesje zorgen voor veilig verkeer in de kerkzaal, dus volg hun aanwijzingen op alstublieft.
In de kerkzaal is er eenrichtingverkeer in het middenpad, met uitzondering voor de coördinator die plaatsen aanwijst.
Wie een plaats in een lege rij krijgt aangewezen, gaat zo ver mogelijk aan het eind van de rij zitten, dan hoeft er niemand voor u langs als er meer mensen komen.
Afstand tussen mensen die niet tot een huishouden behoren is drie lege stoelen, of een tafeltje en één stoel.
Aan het eind van de dienst gaat u weer zitten tot u de kerk veilig kunt verlaten.

Houd moed, heb lief! En houd rekening met elkaar.
Lukie, Bert en Koosje

 
terug