Muziekdienst Uitgeest

datum en tijdstip 13-06-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collecte juni

Kledingbank IJmond meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Hoera! Versoepelingen van de Coronaregels. Hoera! Versoepelingen van de Coronaregels.

In de eerste week van juni kwam het bericht waar we lang naar uitgekeken hebben over versoepelingen.
In onze kerk kunnen we met inachtneming van de Coronaregels weer met 50 mensen  bij elkaar komen.

De belangrijkste regels voor een veilige kerkgang hoeven we niemand meer uit te leggen:
- kom alleen als u geen klachten heeft
- zet voor u binnen komt een mondkapje op
- ontsmet uw handen in de hal
- laat uw naam aanvinken op de presentielijst
- houd altijd anderhalve meter afstand

De rode hesjes
De mensen met het rode hesje zorgen voor veilig verkeer in de kerkzaal, dus volg hun aanwijzingen op alstublieft.
Nu we weer met 50 mensen naar de kerk mogen is het extra belangrijk om op de aangewezen plek te gaan zitten!!!!
In de kerkzaal is er eenrichtingverkeer in het middenpad, met uitzondering voor de coördinator die plaatsen aanwijst.
De plaatsen in de kerk worden gevuld te beginnen bij de voorste rij en zo verder naar achteren.
Wie een plaats in een lege rij krijgt aangewezen, gaat zo ver mogelijk aan het eind van de rij zitten, dan hoeft er niemand voor langs als er meer mensen komen.
Afstand tussen mensen die niet tot een huishouden behoren is drie lege stoelen, of een tafeltje en één stoel.
Aan het eind van de dienst gaat u weer zitten tot u de kerk veilig kunt verlaten.

Reserveren
Als we de anderhalve meter hanteren, kunnen er met passen en meten 50 mensen de dienst bijwonen exclusief de medewerkers. Dus vooraf reserveren. Dat kan in de week voor een dienst tot zaterdag 18 uur
Reserveren doet u bij voorkeur via de mail: kerkdienstuitgeest@gmail.com U krijgt dan een bevestiging. Als u op deze link drukt is het makkelijk om uw gegevens in te vullen.
Bellen kan ook als mailen u niet lukt. U belt dan 06-82970630. Spreek uw naam in en aantal personen waarmee u de dienst wil bijwonen. U krijgt geen bevestiging. Alleen als het al vol is krijgt u een telefoontje.
Gereserveerd en u komt niet? Meld u dan a.u.b. af. Dan is er plek voor iemand anders.
Houd moed, heb lief!
En houd rekening met elkaar.
 

Lukie, Bert en Koosje


 
terug