kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Lucht je hart

datum en tijdstip 27-10-2021 om 16.00 uur
meer details

 
Collecte oktober 2021

Stichting Woongroep Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
zondag 18 juli 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Hr. J. Dijkman
kerkdienst Uitgeest
Organist: Hr. D. van Egmond

Er gelden nog maar enkele Coronamaatregelen, maar reserveren is niet meer nodig.
Hier leest u meer over de maatregelen.  

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

 


Liturgie Uitgeest 18/07/2021

Inleidend orgelspel

Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars.


Aanvangslied 276

Bemoediging

V :  Onze hulp is in de Naam van de Heer
G :  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Groet

V: de Heer zij met u
G: met u zij de Heer

Gebed

Lied 23c

Lezing: Jeremia 23:1-6

Lied 1008

Lezing: Marcus 6:30-44

Overdenking

Orgelspel

Lied  992

Dankgebed

Voorbeden

Telkens afgesloten met:

V: Zo bidden wij
G: God van liefde, toon ons uw goedheid.

Stilte

Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied 704

Uitzending en zegen

 

terug