kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Lucht je hart

datum en tijdstip 27-10-2021 om 16.00 uur
meer details

 
Collecte oktober 2021

Stichting Woongroep Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
zondag 11 juli 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Sylvia Neufeglise
kerkdienst Uitgeest
Organist: Hr. H. Kelder

Er gelden nog maar enkele Coronamaatregelen, maar reserveren is niet meer nodig.
Hier leest u meer over de maatregelen.  

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

 


Liturgie voor zondag 11 juli in Uitgeest.

Orgelspel

Welkom en mededelingen en het aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: lied 67

Moment van stilte

Bemoediging

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Groet (gesproken)
V: de Heer zij met U
G: met U zij de Heer

Drempelgebed besloten met:
V: Voor elk tekort in onze verhouding tot U en de mensen, Heer, bidden wij:
G: richt ons op en doe ons weer leven met hart en ziel

Lied 834 alle verzen

V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en Zijn Naam prijzen, want Zijn barmhartigheid kent geen einde.

Gebed om ontferming afgesloten met lied 413 vers 3

Loflied: lied 632 vers 1 en 3

Gebed

Schriftlezing Ruth 2 alle verzen uit de NBV

Lied 978 alle vers 1 en 4

Preek

Lied 971 alle verzen.

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten (Bij de uitgang)

Slotlied: lied 981 vers 1, 2 en 3

Zegen

Gemeente: lied 425

 

terug