Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 27 juni 2021 om 10.00 uur

kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds P. Verhoeff
Organist: Hr. T. Veltkamp

Er gelden nog maar enkele Coronamaatregelen, maar reserveren is niet meer nodig.
Hier leest u meer over de maatregelen.  

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

 


Orde van dienst

* Aanvangslied: 212: 1, 2 en 3

* Bemoediging en groet

* Gebed
 
* Zingen:  Lied 657: 1, 2 en 3

* Lezing: Lucas 19: 1-10

* Zingen: Lied 695

* Preek

* Zingen: Gezang 487: 1 en 3 (melodie: Lied 362)

 

  1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

 
  1. Gij geeft het uw beminden in de slaap,

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

* Dankzegging en voorbeden

* Collecte

* Slotlied: Lied 263 

* Zegen

terug