kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 09-05-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collectes mei

Mercy Ships meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Zondag 8 nov 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Plaisier
Kerkdienst Uitgeest
Organist: Dhr. Kelder

Er is kindernevendienst.

Er gelden Coronamaatregelen. Hier leest u er meer over

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

 Organist: Hans Kelder
Ambtsdrager en lector: Koosje Wiegman
Gastheren: Bert Tigges (?) en Gerrit-Jan Huisman
Voorzangers: Frans Stark, Sjaak de Groot, Marianne Koopmans en Cora de Lange
Voorganger: ds. Evelien Plaisier


Liturgie:

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Lied             283 “In de veelheid van geluiden”

Moment van stilte en bemoediging
    v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer
    g :  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Groet
    v: De Heer zij met u
    g: ook met u zij de Heer

Kyriegebed, afgesloten met:
    Here God, ontferm U 
    Christus, ontferm U 
    Here God, ontferm U 

Glorialied      98c “Bergen kunnen het”

Gebed

Eerste lezing: Jesaja 48: 17-21

Lied             659 “Kondig het jubelend aan”    

Tweede lezing: Matteüs 25:14-30

Lied            339a “U komt de lof toe”

Overdenking

Orgelspel

Lied             1000 “Wij zagen hoe het spoor van God”

Voorbeden, stil gebed,  Onze Vader

Slotlied         425 “Vervuld van uw zegen”

Zegen
    Amen, Amen, Amen

terug