kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 03-10-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Coronamaatregelen Coronamaatregelen

Twee belangrijke maatregelen zijn:
  • U dient zich vooraf aan te melden voor een kerkdienst voor zaterdag 18.00 uur voorafgaande aan de dienst. (via kerkdienstuitgeest@gmail.com of 06-82970630)
  • Bij binnenkomst in de kerk dient u een mondkapje te dragen.

Op maandag 5 oktober kwam er een zeer dringend advies van de PKN over het verscherpen van de maatregelen om besmetting met COVID-19 te voorkomen.

Die adviezen houden in:

•    Er mogen voorlopig maximaal 30 mensen een dienst bijwonen exclusief medewerkers. Dat betekent dat u zich moet aanmelden.
•    Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. 
•    Er wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen.

Wat betekent dat voor onze gemeente?

Nieuw voor onze gemeente is het maximum van 30 personen. Meestal zitten we net boven dat aantal. Dat kan betekenen dat u soms een dienst niet bij kunt wonen terwijl u dat wel zou willen. Gelukkig is de dienst ook via kerkdienstgemist.nl  te beluisteren.
Ook nieuw is het dragen van een mondkapje terwijl u in de kerk loopt. Zodra u zit mag dat af.


Hier onder nog een keer alle regels onder elkaar zoals ze voorlopig gelden:

Wanneer mag u niet komen

●    Wie verkouden of ziek is komt niet.
●    Wie een huisgenoot heeft met koorts en verkoudheidsklachten blijft thuis.


Aanmelden

•    Wie een kerkdienst wil bijwonen moet zich van te voren aanmelden, zodat we weten hoeveel mensen er komen. 
•    Aanmelden kan bij voorkeur via een email naar kerkdienstuitgeest@gmail.com, bellen kan ook naar de kerkmobiel, telefoon 06-82970630. Bij geen gehoor aanmelden via de voicemail onder vermelding van naam en aantal personen.
•    Aanmelden is mogelijk tot 18.00 uur op zaterdag voorafgaande aan de dienst. De lijst is elke keer vol, u moet dus echt reserveren!!! De lastminute-reservering op zondagmorgen is niet meer mogelijk.
•    Gereserveerd en u komt niet? Meld u dan a.u.b. af. Dan is er plek voor iemand anders.

Waar u aan moet denken als u naar de kerk gaat:

•    U draagt tijdens het in en uit de kerk gaan een mondkapje.
•    U houdt  anderhalve meter afstand van andere kerkgangers.
•    Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
•    Volg de aangewezen looproutes.
•    Volg de aanwijzingen op van coördinatoren. 
•    Er liggen geen kussentjes op stoelen en banken. Heeft u er een nodig, neem dat dan van huis mee.
•    Er wordt niet meegezongen met de muziek tijdens de dienst. Wilt u teksten van liederen meelezen? Neem dan uw eigen liedboek mee.
•    De kapstokken worden niet gebruikt. U neemt uw spullen mee de kerkzaal in en houdt ze bij u. Uw jas komt ongetwijfeld van pas, want door al het ventileren is het in de kerk minder warm dan we gewend zijn.
•    De toiletten worden zo min mogelijk gebruikt.

De kerk in- en uitgaan

•    In de toren en de hal van de kerk staan gele afstandsstrepen.
•    In de hal kijkt een coördinator,  herkenbaar aan het rode hesje, of u op de lijst staat en vraagt naar uw gezondheid. 
•    Er staat gel om uw handen te ontsmetten.
•    U wacht achter een gele streep tot een coördinator in rood hesje u over het middenpad naar de plaats brengt waar u mag zitten. U kunt dus zelf geen stoel uitkiezen. De kerk wordt van voor naar achteren gevuld. Tussen personen die niet tot een huishouden behoren blijven drie stoelen leeg.
•    Na de zegen gaat u weer zitten tot de coördinatoren aangeven wie er naar buiten kunnen gaan. De kerk wordt van achteren naar voren weer leeg gemaakt.
•    Blijft u op straat (op afstand) staan praten? Laat dan voldoende ruimte vrij voor andere mensen om te passeren.

En verder…

•    Er wordt niet gecollecteerd tijdens de dienst. Als u de kerk uitgaat staat er een collecteschaal in de hal van de kerk, daar kunt u eventueel een bijdrage in doen. De opbrengst wordt later verdeeld tussen Diaconie en Kerk. 
Het wordt op prijs gesteld als u uw bijdrage overmaakt naar de bankrekening van de diaconie (NL88RABO 0363463194 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest- Akersloot) en/of kerk (NL17 RABO 0363 4026 83 tnv Protestantse Gemeente Uitgeest- Akersloot) 
•    De lijsten met namen van deelnemers aan een kerkdienst worden vier weken bewaard en dan vernietigd. Als er iemand die achteraf besmet bleek zijn met Corona in een dienst geweest is, dan kunnen we zo nodig iedereen die ook aanwezig was op de hoogte stellen.  
•    Na afloop van de dienst is er helaas nog steeds geen koffiedrinken.


De Corona-coördinatoren
Koosje Wiegman en Bert Tigges.


 
terug