kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 25-07-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collecte juli

Artsen zonder Grenzen meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Zondag 9 mei 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds E. Plaisier
kerkdienst Uitgeest
Organist: Mw. L. van Veluw

Deze dienst kan voor het eerst sinds lange tijd weer worden bijgewoond door 30 mensen.

Er gelden Coronamaatregelen, o.a. dient u te reserveren. Hier leest u er meer over
Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.
In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm. 


Organist: Lisette van Veluw
Ambtsdrager: Gerrit Jan Huisman
Gastvrouw en lector: Corrie de Bruijn
Voorzangers: Frans Stark, Bert Tigges, Marianne Koopmans
Koster: Lukie Dijkstra
Voorganger: ds. Evelien Plaisier

Litugie

Inleidend orgelspel

Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Aanvangslied (staande)   Psalm 93: 1,2,4 “De Heer is koning, Hij regeert altijd”

Bemoediging en groet

Gebed

Eerste lezing: Efeziërs 4: 1-13

Lied                                  970: 1,3,4,5 “Vlammen zijn er vele”

Tweede lezing: Lucas 24: 49-53

Lied                                  663 “Al heeft hij ons verlaten”

Overweging

Orgelspel

Lied                                  667: 1,2,5,6 “Hij leeft”

Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gesproken Onze Vader

Slotlied                             675 “Geest van hierboven”

Zegen, gezongen amen

Orgelspel

 

terug