kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 03-10-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
zondag 18 oktober 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. Vonkeman
Kerkdienst Uitgeest
Organist: Dhr. T. Veltkamp

Er gelden Coronamaatregelen. Hier leest u er meer over

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

 


 

Orde van dienst


Voorbereiding

Inleidend orgelspel
Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars.
Psalm van de zondag (staande): Psalm 31:1

Moment van stilte

Bemoediging
v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer
g :  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Groet (gezongen of gesproken)

Drempelgebed besloten met:
v :  Voor elk tekort in onze verhouding tot U en de mensen, Heer, bidden wij :
g :  richt ons op en doe ons weer leven met hart en ziel.

Lied Psalm 31: 6

v. :  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld
      en Zijn Naam prijzen, want Zijn barmhartigheid kent geen einde !

Gebed om ontferming afgsloten met:
Here God ontferm u, ..

V: Uw goedheid kent geen grenzen, wij prijzen uw Naam!

Gloria

Dienst van het Woord
Gebed
Eerste lezing: Jesaja 61:1-4 en 10,11
Zingen: NLB 225
Evangelielezing: Matteus 21:45 t/m 22:14

Na de Evangelielezing:

Zingen: U komt de lof toe, ..

Preek

Orgelspel/Lied: 654:1,5,6

Gebeden en gaven

Voorbeden, stil gebed,  Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied 825:1,4

Zegen


 

terug