Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli

Flying Doctors meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Gemeente en predikant Gemeente en predikant

Graag stellen wij ons aan u voor.
 

Onze kerkelijke gemeente omvat de twee dorpen Akersloot en Uitgeest. In beide dorpen hebben we een fraaie kerk staan in het dorpshart. Deze kerkgebouwen worden, afwisselend, gebruikt voor de wekelijkse kerkdiensten. Ook worden er veel andere activiteiten in georganiseerd.


Als je onze gemeente zou moeten beschrijven dan kan dat het beste als een veelkleurig boeket: we zijn een groep mensen met elk een eigen achtergrond, en ook vaak een eigen manier van geloven. We schrijven elkaar en anderen niet voor wat en hoe we moeten geloven. Wat ons bindt is de verwondering. Samen zoeken we naar sporen van God, in de maatschappij en de mensen om ons heen. Dat doen we op heel verschillende manieren: door de kerkelijke bijeenkomsten en ook in gespreksgroepen en andere activiteiten.


De wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen kenmerkt zich door een goed verzorgde liturgie soms met muzikale omlijsting door ons eigen koor: de cantorij. Daarnaast zijn er geregeld bijzondere diensten. Dat kan een dienst rond een thema zijn, een dienst met bijzondere muziek en zang. De diensten beginnen in de regel om 10.00 u en duren ongeveer een uur. Daarna drinken we samen koffie.


Voor veel mensen is het niet meer vanzelfsprekend om geregeld een kerkdienst te bezoeken. Daarom zoeken we ook naar andere activiteiten waaraan mensen kunnen deelnemen. Voor ouders met jonge kinderen en twee drukke banen is de zondagmorgen niet altijd een geschikt moment… daarom is er sinds enkele jaren een speciale gespreksgroep voor hen, zodat ze leeftijdsgenoten ontmoeten en kunnen praten over wat hen bezighoudt in deze fase van hun leven.
Verder is er eens per maand een inloopochtend in de kerk van Akersloot en elke week is er een koffieuurtje in het jeugdhuis in Uitgeest.


In onze gemeente zijn heel veel vrijwilligers actief: op bestuurlijk, technisch of financieel gebied; als bezoeker van ouderen; als medewerker aan het kerkblad, etc! De ervaring leert dat wanneer je actief deelneemt, dat ook voor jezelf prettig is: je leert nieuwe mensen kennen en samen draag je bij aan iets heel waardevols.
Er is nog heel wat meer te vertellen:  over de indrukwekkende Kerst- en Paasvieringen, over de wandelingen die worden georganiseerd. U komt het allemaal tegen op deze mooie website. En schroom niet om contact op te nemen!

 

Ten slotte: Op scharniermomenten van het leven, rondom geboorte, huwelijk, ziekte en afscheid, hebben mensen vaak behoefte aan begeleiding door de kerk of een predikant. Ook als er weinig contact was. Niemand hoeft zich daardoor bezwaard te voelen: onze deur staat altijd voor iedereen open. 

 

Predikant

Op 14 juli 2024 ds. Tjalling Huisman bevestigd als predikant in Uitgeest.

De 'kerkmobiel' is voor dringende pastorale situaties bereikbaar: Zie deze website bij contact / algemeen

terug