Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Roze viering

datum en tijdstip 02-06-2024 om 16.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Algemeen Algemeen

adressen van de kerkgebouwen:

Castricummerweg 2      1911 GA Uitgeest
Dielofslaantje 4            1921 EA Akerslootpredikant:

Op dit moment heeft onze gemeente geen predikant.

De 'kerkmobiel' is voor dringende pastorale situaties bereikbaar: 06 39 43 45 86

postadres:
Castricummerweg 4 1911 GA Uitgeest  


scriba (secretariaat):

vacant
e-mail: scriba@kerkuitgeestakersloot.nl


voorzitter kerkenraad:

T.A. Bos-Olthoff Leeghwaterstraat 16 1911SB Uitgeest tel. 0251-314661

 

e-mail: thealetbosolthoff@hccnet.nl


financieel administrateur:

Dhr. C. Vroegop Waterzijde 15 1921 XR Akersloot tel. 0251-313047

 

e-mail: administrateur@kerkuitgeestakersloot.nl
 

kerkrentmeester:

e-mail: kerkrentmeesters@kerkuitgeestakersloot.nl

voorzitter diakonie:

Dhr. F. Stark      e-mail: diakenen@kerkuitgeestakersloot.nl

kerkelijk bureau:

Mw. J. Geerts De Kuil 17 1911 TP Uitgeest tel. 0251-313912

 

e-mail: kerkelijkbureau@kerkuitgeestakersloot.nl


koster:

Mevr. L. Dijkstra Castricummerweg 6 1911 GA Uitgeest tel. 0251-293 498 / 06-22 179 019e-mail: koster@kerkuitgeestakersloot.nl


preekvoorziening:

Dhr. F. Stark
e-mail: preekvoorziening@kerkuitgeestakersloot.nl


vertrouwenspersoon:

Mw. Corrie Mijnster     tel. 06 11 351 153
webmaster:

Dhr. J. Bos                 tel. 0251-314661
e-mail: webmaster@kerkuitgeestakersloot.nl


redactie nieuwsbrief

e-mail: nieuwsbrief@kerkuitgeestakersloot.nl

redactie kerkblad  "Samen Onderweg"


e-mail: redactie@kerkuitgeestakersloot.nl

terug