Avonduur Uitgeest

datum en tijdstip 03-03-2024 om 19.30 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 05-03-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collectes 40 dagentijd 2024

Diverse doelen. meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Collectes december 2022 Collectes december 2022

4 december colecteren we voor het Aidsfonds.  1 december is Wereld-Aidsdag. Het Aidsfonds zet zich in voor iedereen die met Hiv en Aids te maken heeft, in Nederland en in de rest van de wereld. Het fonds werkt samen met lokale gemeenschappen en investeert in wetenschappelijk onderzoek.

11 december collecteren we voor Stem in de Stad, opgericht door dominee Jurjen Beumer. De stichting zet zich in voor Haarlemmers die het moeilijk hebben en kijkt om naar kwetsbare mensen in nood. Stem in de Stad is uitgegroeid tot een bruisende ontmoetingsplek voor mensen die niet altijd gehoord of gezien worden.

18 december collecteren we voor Mercy Ships.
Medische zorg voor ieder mens.
Mercy Ships begon met een droom: Ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen ze die droom in vervulling.
80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben.
Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.
Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma’s en training & voorlichting.

24 december: Traditiegetrouw collecteren we in de Kerstnacht voor Solidaridad.
Solidaridad is een ontwikkelingshulporganisatie met als belangrijkste doel de bestrijding van armoede in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Solidaridad is in Nederland onder andere bekend als organisatie achter Fair Trade, Max-Havelaarkoffie, Oké-bananen en Kuyichi-jeans. Solidaridad staat voor een wereld waarin alles wordt gemaakt in solidariteit met mens & milieu. Solidaridad gelooft in solidariteit: als we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort. 

25 december: Kerstmorgen is voor Kinderen in de Knel.
"Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders”. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. 
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk.


Rekeningnummer van de diaconie: NL88RABO 0363463194 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv het gewenste doel.
 
terug