Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 25-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Welkom Welkom

Welkom bij de website van de Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot. Op deze website vindt u informatie over onze gemeente en de activiteiten die wij ontplooien.
De kerkdiensten, vaak met de liturgie, vindt u onder het kopje kerkdiensten. Daarnaast vindt u de agenda van activiteiten in onze gemeente.
De eerstvolgende kerkdienst en de eerstvolgende activiteiten van de agenda verschijnen in de linkerkolom.
Onder het kopje in gesprek vindt u o.a. informatie over gespreksgroepen.
U bent van harte welkom in een van onze mooie kerkgebouwen.
Als u deze website op een tablet of smartphone bekijkt dient u een kopje enige tijd aangeraakt te houden om het submenu open te klappen.

 
Beroepen! Beroepen!

Op zondag 14 april 2024 hebben wij een gemeentevergadering gehouden in de kerk in Akersloot.
Ons deel van de beroepingscommissie deed in deze bijeenkomst verslag van de verrichte werkzaamheden.
De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraden van onze gemeente en de PG Egmond aanbevolen om een beroep uit te brengen op ds Tjalling Huisman, predikant in Eindhoven.
De gemeenteleden kregen informatie over deze kandidaat.
Hierna konden de gemeenteleden d.m.v. een schriftelijke stemming aangeven of ze het eens zijn met het beroepen van ds Huisman.
De uitslag van de stemming: één ongeldig stembiljet en verder stemde iédereen voor.
Ook in de PG Egmond vond een gemeentevergadering plaats, tegelijk met die van ons. Daar deed het Egmondse deel van de beroepingscommissie verslag. Bij de stemming daar stemde iedereen voor.

De PG Uitgeest-Akersloot en de PG Egmond hebben inmiddels gezamenlijk een beroep uitgebracht op ds Tjalling Huisman en tot onze vreugde ontvingen de kerkenraden van Egmond en Uitgeest-Akersloot op 23 april de schriftelijke aanvaarding van ds. Tjalling Huisman op het uitgebrachte beroep. Daarmee is de sollicitatieprocedure met een positief resultaat afgerond. Er is gekozen voor een gezamenlijke bevestiging die zal plaatshebben op 14 juli in de kerk in Uitgeest. De kerkenraad van Egmond en belangstellende gemeenteleden komen dan onze kant op. De werkzaamheden van ds. Huisman starten daadwerkelijk begin augustus as. In een komend nummer van Samen Onderweg zult u nader kennis kunnen maken met onze nieuwe predikant. Wij zien uit naar een goede en inspirerende samenwerking.
 
Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Wekelijks is er een nieuwsbrief van onze gemeente. Hier kunt u zich daarvoor aanmelden.