Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli

Flying Doctors meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Kerkgebouwen Kerkgebouwen

De Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot bezit twee monumentale kerkgebouwen die in afwisseling voor de zondagse kerkdiensten worden gebruikt. (zie rooster van kerkdiensten)

- De Dorpskerk Castricummerweg 2 in Uitgeest.
- De Dorpskerk aan het Dielofslaantje 4 in Akersloot.

In beide kerken is een ringleiding aanwezig.
De kerken worden behalve voor de kerkdiensten ook regelmatig gebruikt voor concerten en tentoonstellingen. Ook kunt u de kerkgebouwen huren, meer informatie vindt u hier.
Naast de kerk in Uitgeest staat het Jeugdhuis waar vergaderingen en gespreksgroepen worden gehouden. In het jeugdhuis is ook een ruimte die gebruikt wordt als familiekamer door ‘Lumen uitvaart’.

 

Geschiedenis van de Dorpskerk in Uitgeest.

Het oudste deel van de kerk dateert van omstreeks 1300. Aan de westmuur naast de toren is nog te zien waar vroeger romaanse rondvensters zaten. Nadat de kerk gereed was, werd in de eerste helft van de 14e
eeuw begonnen met de bouw van de toren met een stenen spits. Omstreeks 1500 was de kerk te klein geworden en bouwde men een nieuwe kerk over het bestaande gebouw heen. Het koorgedeelte werd er aan toegevoegd, binnen nog te zien aan de verhoging van de vloer. In 1635 werd de kerk grondig gerestaureerd en het dak hersteld. Uit die tijd dateren de pilaren en muurbogen aan de zuidzijde en het zuidportaal met het mooie trapgeveltje.

In 1906 is de kerk opnieuw gerestaureerd, de muurbogen aan de noordzijde dateren uit die tijd. De houten trekbalken werden vervangen door metalen exemplaren. De preekstoel en het doophek zijn uit het begin van de 17e eeuw en de zerken dateren uit de periode tussen 1612 en 1828. Boven het orgel hangt een fraai geschilderde wijzerplaat uit 1619. Aan de zijmuren hangen borden met bijbelse teksten en antipapistische spreuken die uniek zijn in Noord-Holland.

In de toren hangen twee luidklokken, de oudste is de 1600 kg zware klok met toon D in 1650 gegoten door Hemony. De kleine klok (675 kg, toon G) is gegoten in 1964 door Petit en Fritsen.
Een filmpje waarin u de klokken tijdens het luiden ziet vind u hier.


U vind er ook nog meer informatie over de klokken.
Het mechanische uurwerk komt uit de gesloopte Gregoriuskerk te IJmuiden; er staat op te lezen "A. Batstra 1869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dorpskerk aan het Dielofslaantje in Akersloot

Dit sfeervolle oude kerkje is gebouwd op de fundamenten van een Romaanse kerk in de 13e eeuw.  
Vanuit die fundamenten ontstond een laatgotische kerk, gewijd aan Jacobus de Meerdere. In de 14e eeuw werd een hoge toren gebouwd met stenen spits die in 1652 instortte en een deel van de kerk verwoestte. In hetzelfde jaar begon de bouw van de nieuwe toren. In 1836 waren kerk en toren zo bouwvallig geworden dat afbraak nodig was. Met het oude materiaal werd een nieuw godshuis opgetrokken dat in 1837 in gebruik werd genomen. In 1895 werd er een consistoriekamer aangebouwd. Restauraties waren er in de jaren 1963-65 en 1991.

Uit de vorige kerk is meubilair afkomstig zoals de preekstoel en het doophek met bank, beiden uit 1600 en vervaardigd van Slavonisch eikenhout. Veel namen van vroegere dorps- en polderbestuurders, chirurgijnen en zeevarende schippers zijn te vinden op de grafzerken; de oudste inscriptie is die op een priestergraf uit 1572.

 

Het roosvenster werd in 1984 gemaakt door glazenier Frans Balendong. De symbolen in het venster, vis, anker, water, eikentak en lelies, hebben niet alleen een religieuze betekenis, maar ook een wereldlijke, die betrekking heeft op het leven vroeger en nu in Akersloot.
 

 

 

 

 

 

Verhuur

Het is mogelijk de kerkgebouwen te huren, voor bijv. een huwelijksviering in eigen beheer, of een concert.
De beide kerkgebouwen zijn ook heel geschikt als trouwlocatie voor het afsluiten van het huwelijk voor de burgerlijke stand. 
Ook vergaderzaal van het Jeugdhuis is te huur. Hiervoor kunt u contact opnemen met de financieel administrateur:

terug