Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 24-03-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Klankbord

datum en tijdstip 26-03-2019 om
meer details

Houdt het nou nooit een keer op?

datum en tijdstip 04-04-2019 om 20.00 uur
meer details

 
Collecten 40 dagen tijd

meer

 
 
Steunen en belastingen Steunen en belastingen

Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift
 
Onder dit motto besteedt de landelijke kerk veel aandacht aan de mogelijkheid van periodieke giften. Wij willen ons daar graag bij aansluiten.
 
Een periodieke gift houdt in dat u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. U kunt uw periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum.
 
De bijgaande PKN folder over dit onderwerp geeft een duidelijk overzicht van de mogelijkheid van belastingaftrek.
 
Bovendien kunt met de Schenkcalculator berekenen welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.
 
Voor een periodieke gift moet een overeenkomst worden opgemaakt tussen de schenker en de ontvangende partij. Deze laatste moet een erkende ANBI instelling zijn. Dat is onze kerk, de informatie daarover staat op deze site onder steumnen/ ANBI. Ons RSIN nummer is 804533271
 
Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met onze gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neemt u dan contact op met Cees Vroegop, tel. 0251 313047
 
 

 
 
 

terug