Kerkdienst beluisteren

 
Collecte juli

Artsen Zonder Grenzen meer

 
 
Samen Onderweg Samen Onderweg
Alle kopij voor Samen Onderweg moest op donderdag 18 maart binnen zijn, zodat de redactie na het weekend het kerkblad in elkaar kon zetten dat voor Pasen zou moeten verschijnen.
We weten op dit moment nog niet of de geplande activiteiten en diensten rondom Pasen wel door kunnen gaan. En zo niet, wat we dan als alternatief kunnen bieden.
Het lijkt de redactie van Samen Onderweg niet zinvol om een kerkblad vol te schrijven over dingen die waarschijnlijk niet gaan komen.
We schuiven daarom de inleverdatum voor de kopij op naar donderdag 26 maart.
Misschien weten we dan ook nog niet wat er wel en niet door kan gaan. Maar met uw hulp willen we een speciaal nummer van Samen Onderweg maken.

We roepen u op:
Schrijf iets op over Pasen: uw gedachten over het Paasverhaal, een mooie herinnering aan een bijzondere viering, een verhaal over een leuke gebeurtenis, een bemoedigende tekst, een mooi gedicht…..
Een foto (groot bestand) of tekening is ook heel welkom. 
Kunt u de tekst niet mailen of is uw foto niet digitaal, bel dan even een redactielid. Dan wordt het bij u opgehaald!
Wie weet ontstaat er in deze moeilijke dagen zomaar een heel bijzonder nummer van (letterlijk) Samen Onderweg!

De redactie,
Frans Stark, Cees Vroegop, Koosje Wiegman
terug