Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Roze viering

datum en tijdstip 02-06-2024 om 16.00 uur
meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Brief van de Kerkenraad. Corona maatregelen en kerkdiensten in juni

Beste gemeenteleden,

De regelgeving i.v.m. het coronavirus wordt langzamerhand versoepeld. Ook wat betreft de kerkdiensten.

Afgelopen week hebben wij van de PKN het protocol voor het houden van veilige kerkdiensten gekregen.

In de maand juli hopen wij in Uitgeest weer te beginnen met kerkdiensten op zondag. Hoe die er precies uit gaan zien berichten we u later, we gaan eerst de komende tijd aan de slag met het maken van een gebruiksplan voor het kerkgebouw.
In de maand juni gaan we door met de gezamenlijke online vieringen in Heemskerk, Wijk aan Zee en Beverwijk. Deze zijn te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en te bekijken via YouTube. Er mogen in de maand juni maximaal 30 mensen bij de dienst zijn. Daarom hebben we afgesproken dat er uit ieder gemeente 5 mensen welkom zijn bij de dienst. Wilt u ook graag een keer zo’n dienst mee maken? Geef dat dan door aan Koosje Wiegman, bij voorkeur per email: scriba@kerkuitgeest.nl  Bellen kan ook: 0251-319171. Geef door welke van de onderstaande data u kunt en of u alleen komt of met z’n  tweeën. U moet zelf voor vervoer zorgen, met niet- huisgenoten  meerijden mag niet. Bij veel aanmeldingen wordt er geloot. De gelukkigen krijgen tijdig bericht wanneer en waar ze welkom zijn.


Datum                    Locatie                                                     Voorganger
7/6                          Vredevorstkerk                                        Evelien Plaisier
1
4/6                        Dorpskerk Heemskerk                              Fred v.d. Louw
21/6                        Dorpskerk Wijk aan Zee                           Marco Visser
28/6                        Vredevorstkerk                                        Arrie van Nierop


Namens de kerkenraad,

Koosje Wiegman, scriba


 

terug