Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 26-05-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Klankbord

datum en tijdstip 28-05-2019 om
meer details

Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2019 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Pinksterbuitendienst in Akersloot Scouting terrein

datum en tijdstip 09-06-2019 om 10.00 uur

Buitendienst Scouting terrein


Pinksteren buitendienst Scouting terrein Akersloot.

meer details

 
Collecte mei

WijdeKerk meer

 
 
Beroepingswerk Beroepingswerk
Profielschets van de Protestantse gemeente Uitgeest/Akersloot.
 

De predikant is iemand die:

  • geïnspireerd is door de bijbelse boodschap van liefde, recht en gerechtigheid en deze weet te brengen

  • invulling durft te geven aan nieuwe gemeentevormen die aansluiten bij de behoeften in het dorp

  • het een uitdaging vindt om mensen te leren kennen en er achter wil komen wat hen beweegt

  • een antenne heeft voor wat er leeft in het dorp

  • die vernieuwing inzet, maar ook oog heeft voor de spanningen en gevoelens die dat kan oproepen

  • goed kan inspireren en samenwerken en waar nodig vrijwilligers ondersteunt

  • aansluit bij onze gemeente, waarin een veelheid van meningen en geloofsopvattingen leeft

  • de groep van 15 tot 50 jarigen weet te prikkelen om actief te participeren in onze gemeente

  • het gesprek binnen en buiten de kerk stimuleert

  • jong van hart en geest is

 
Wij bieden een prettige woon- werkomgeving nabij strand, duinen en meer. Uitgeest en Akersloot liggen in de driehoek Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. Er is een vrijstaande pastorie beschikbaar in Uitgeest.
Voor meer informatie over de gemeente kijk bij gemeente > algemeen van deze website.

Voor verdere informatie kunt u ook bellen naar de voorzitter van de beroepingscie , Peter Jansen, tel 0251-310483 of naar de secretaris van de commissie Corrie de Bruijn, tel 0251-311459.


 
terug