Koffie uurtje

datum en tijdstip 17-09-2019 om 10:00 uur
meer details

Wandelen v vrede

datum en tijdstip 20-09-2019 om 18:45
meer details

Oecumenische dienst in Akersloot.

datum en tijdstip 22-09-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 23-09-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte september

War Child meer

 
 
Pinksterdienst buiten Pinksterdienst buiten

Op zondag 4 juni vieren we Pinksteren.
We komen, net als voorgaande jaren, bij elkaar op het Scoutingterrein aan de Roemersdijk.
We beginnen om 10 uur. Na afloop drinken we koffie met elkaar.
​Voorgangers zijn de heer Jan Willem van der Straten en pastor Henk Hudepohl.

Een oecumenisch projectkoor o.l.v. Cora de Lange, wegens succes geprolongeerd, zingt het hoogste lied! Muzikale begeleiding: Ria Pijlman
De collecte is bestemd voor 'Musicians without Borders'. 
Deze organisatie zet de kracht van muziek in voor verzoening en wederopbouw in verdeelde gemeenschappen. In vluchtelingenkampen en noodopvangcentra brengt muziek vreugde en hoop.  

Neem zo mogelijk uw eigen (tuin)stoel mee.
We hopen op een warm voorjaarszonnetje.
Mocht het weer slecht zijn, dan wijken we uit naar de RK-kerk aan de Kerklaan.
Namens de Oecumenische werkgroep,
Koosje Wiegman

terug