Kerk in Akersloot.

datum en tijdstip 26-01-2020 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 28-01-2020 om 10:00 uur
meer details

Jong en ouder

datum en tijdstip 29-01-2020 om 20:00 uur
meer details

 
Collecte januari

Hulp aan Nubra meer

 
 
Pinksterdienst buiten Pinksterdienst buiten

Op zondag 4 juni vieren we Pinksteren.
We komen, net als voorgaande jaren, bij elkaar op het Scoutingterrein aan de Roemersdijk.
We beginnen om 10 uur. Na afloop drinken we koffie met elkaar.
​Voorgangers zijn de heer Jan Willem van der Straten en pastor Henk Hudepohl.

Een oecumenisch projectkoor o.l.v. Cora de Lange, wegens succes geprolongeerd, zingt het hoogste lied! Muzikale begeleiding: Ria Pijlman
De collecte is bestemd voor 'Musicians without Borders'. 
Deze organisatie zet de kracht van muziek in voor verzoening en wederopbouw in verdeelde gemeenschappen. In vluchtelingenkampen en noodopvangcentra brengt muziek vreugde en hoop.  

Neem zo mogelijk uw eigen (tuin)stoel mee.
We hopen op een warm voorjaarszonnetje.
Mocht het weer slecht zijn, dan wijken we uit naar de RK-kerk aan de Kerklaan.
Namens de Oecumenische werkgroep,
Koosje Wiegman

terug