kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 18-04-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collectes april

meer

 
 
Paascyclus Paascyclus

Op Witte Donderdag (19.30 uur), Goede Vrijdag (19.30 uur) en Paasnacht (21.00 uur) zijn er online vieringen.

We kunnen geen Avondmaal met elkaar vieren, maar Witte Donderdag zal wel in het teken staan van het Pesachmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde. Wie dat wil kan dat ook thuis tastbaar maken met brood en wijn.

Op Goede Vrijdag lezen en zingen we het lijdensevangelie, en zal de klacht klinken bij het kruis, en bij de klaagstenen.

In de Paasnacht ontsteken we de Paaskaars, het licht van Christus. Dat licht kan ook thuis ontstoken worden. Deze nacht lezen we de verhalen van bevrijding, van hoop, van uittocht en herleven. Het mondt uit in dat mysterieuze Paasevangelie: de Heer is waarlijk opgestaan!\

Bij kerkdiensten onder april vindt u meer details.
terug