Oecumenische Viering in RK kerk Akersloot.

datum en tijdstip 20-09-2020 om 10.00 uur

Kerklaan 37 Akersloot

meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
Collecte 20 sept.

Pax meer

 
 
Ouderlingen Ouderlingen

De ouderlingen zijn:

   
Mw. J.A. Wiegman - Nederbragt - scriba tel. 0251-319171
Dhr. M. van der Burgt tel. 0251-312418
   
   

 

Taken van de ouderlingen:

  • Het voorbereiden en leidinggeven aan de  vergaderingen van de kerkenraad (voorzitter en scriba)
  • Zorg dragen voor een goed verloop van de eredienst, het uitspreken van het consistoriegebed en de mededelingen
  • Het organiseren en onderhouden van contacten met gemeenteleden. Dit gebeurt met behulp van het  ‘Pastoraal Team’ in de werkgroep Pastoraat.
  • Zorgen voor de afvaardiging naar de regionale kerkvergadering, de Classis. Hier worden belangrijke bovenplaatselijke zaken behandeld.

 

Werkgroep Pastoraat 

De werkgroep komt acht keer per jaar bij elkaar.
De werkgroep bestaat uit de predikant, de wijkouderling, de ouderling-scriba en het pastoraal team.
Het pastoraal team bestaat uit de coördinatoren van de verschillende wijken in de gemeente. Er zijn vijf wijken in Uitgeest en twee wijken in Akersloot.
Iedere wijk heeft een aantal wijkcontactpersonen die o.a. ‘Samen Onderweg’ bezorgen en zo nu en dan eens informeren naar het wel en wee van de mensen in hun wijk.
Bij bijzondere gebeurtenissen en ziekte lichten zij de wijkcoördinator in. Deze stelt zo nodig de predikant op de hoogte.
 

In de werkgroep Pastoraat:

  • wordt besproken welke gemeenteleden bijzondere zorg of aandacht nodig hebben.
  • wordt het initiatief genomen voor het organiseren van o.a. wijk- en gemeenteavonden, de jaarlijkse wandeling e.d.
  • wordt de herdenking van de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar voorbereid
  • worden voorstellen gedaan voor de Kerkenraad op het gebied van pastoraat.

 

Leden van het pastoraal team:

Mw. C. de Bruijn - de Jonge wijkcoördinator Uitgeest
Mw. H.M.C. van Duijn - v. d. Ven wijkcoördinator Uitgeest
Mw. H. Kraal - Kleiboer wijkcoördinator Uitgeest
Mw. C. Lijesen – Terpstra wijkcoördinator Uitgeest
Dhr. M. van der Burgt wijkcoördinator Akersloot
Mw. M. Vroegop - de Boer wijkcoördinator Akersloot
Mw. E. Stam coördinator ouderenwerk Uitgeest
vacant coördinator ouderenwerk Akersloot


Voor verdere informatie zie  in gesprek / wijken en contactpersonen

terug