Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 25-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Ouderlingen Ouderlingen

Ouderlingen zijn:

Mw. D. Visser tel: 06 86 115 565 klvisser@casema.nl
Mw. C. A. de Bruijn
(bijzondere opdracht)
tel: 0251 311 459 Corri.debruijn@gmail.com


Werkgroep Pastoraat 

De werkgroep komt acht keer per jaar bij elkaar.
De werkgroep bestaat uit de predikant, de wijkouderling(vacant), de ouderling-scriba(vacant) en het pastoraal team.
Het pastoraal team bestaat uit de coördinatoren van de verschillende wijken in de gemeente. Er zijn vijf wijken in Uitgeest en twee wijken in Akersloot.
Iedere wijk heeft een aantal wijkcontactpersonen die o.a. ‘Samen Onderweg’ bezorgen en zo nu en dan eens informeren naar het wel en wee van de mensen in hun wijk.
Bij bijzondere gebeurtenissen en ziekte lichten zij de wijkcoördinator in. Deze stelt zo nodig de predikant op de hoogte.

 

In de werkgroep Pastoraat:

  • wordt besproken welke gemeenteleden bijzondere zorg of aandacht nodig hebben.
  • wordt het initiatief genomen voor het organiseren van o.a. wijk- en gemeenteavonden, de jaarlijkse wandeling e.d.
  • wordt de herdenking van de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar voorbereid
  • worden voorstellen gedaan voor de Kerkenraad op het gebied van pastoraat.

 

Leden van het pastoraal team:

Mw. C. A. de Bruijn - de Jonge wijkcoördinator Uitgeest
Mw. H.M.C. van Duijn - v. d. Ven wijkcoördinator Uitgeest
Mw. H. Kraal - Kleiboer wijkcoördinator Uitgeest
Mw. C. Lijesen – Terpstra wijkcoördinator Uitgeest
Mw. M. Vroegop - de Boer wijkcoördinator Akersloot
Mw. K. Wiegman- Nederbragt
wijkcoördinator Akersloot   en
  coördinator ouderenwerk Uitgeest-Akersloot
   


Voor verdere informatie zie:  in gesprek / wijken en contactpersonen

terug