Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 25-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Orgels en organisten Orgels en organisten

Organisten:

 Dhr. D. van Egmond (Dirk) Contactpersoon organisten.
 tel: 0251 673060
 e-mail: dirkve@planet.nl Dhr. T. Veltkamp.(Ton) 
 e-mail: tonveltkamp@hetnet.nl 


 

 Dhr. H. Kelder (Hans)
 e-mail: jpkelder@online.nl 

 Mw. L. van Veluw. (Lisette)
 e-mail: e.g.vanveluw@hotmail.com

 Mw. K. Somogyi (Katalin)
 e-mail: somogyikatalin@hotmail.com
In onze beide kerken staat een prachtig orgel.

Uitgeest

Tot 1869 werd de kerkzang geleid door een voorzanger, meestal de schoolmeester van het dorp. Op 4 juli van dat jaar werd het grote orgel in gebruik genomen, gebouwd door Pieter Flaes, orgelmaker te Amsterdam. Het orgel had oorspronkelijk 13 registers, verdeeld over twee klavieren en een aangehangen pedaal. Het pijpwerk bestond uit 912 pijpen waarvan er 36 van wagenschot (eiken) waren gemaakt. De huidige dispositie is vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke hoewel er in de loop der tijd enkele kleine wijzigingen hebben plaats gevonden.

Lang geleden was de Salicionaal van het bovenklavier omgestemd tot Vox Céleste, daarna vervangen door een Nasard, die op zijn beurt weer is vervangen door een gebruikte Salicionaal zoals in de oorspronkelijke dispositie. Bij de restauratie in 1981 is de Bourdon 16 voet ook speelbaar gemaakt op het pedaal, waartoe 3 extra pijpen werden bijgemaakt. Ook werden twee pedaalkoppels gemaakt. Na de restauratie werd het orgel overgeplaatst naar het huidige orgelbalkon. Bijzonder in dit orgel is de Woudfluit 2 voet die Flaes bij een orgel van deze grootte nergens anders toepaste.

Pieter Flaes (1812-1889) heeft, naast heel veel onderhoudswerk, 50 orgels gemaakt waarvan 40 in Noord-Holland. Hij bouwde slechts twee fronttypen, zoals dit orgel en het andere met gedeelde tussenvelden. Het zijn zeer degelijk gebouwde instrumenten en op drie uitzonderingen na alle met twee klavieren.

 

Het koororgel
In 1978 werd het koororgel aangekocht ten behoeve van de cantorij. Het is gemaakt in 1973 door de fa. Slooff te Nieuwerkerk aan de IJssel en werd gebruikt van 1978 tot 1982 tijdens de restauraties van kerk en het grote orgel.

 

Akersloot

Tot 1877 werd de gemeentezang geleid door de voorzanger en opmerkelijk is het dat pas 40 jaar na de bouw van de huidige kerk een orgel werd geplaatst. Het betrof een orgel dat afkomstig was uit de Oud-Katholieke Kerk in Egmond aan Zee en gebouwd (1802) door Abraham Meere, orgelmaker te Utrecht. Het is het enige Meere-orgel in Noord-Holland. Aan de achterzijde van de grootste frontpijp staat, moeilijk leesbaar, de inscriptie: 'Deze pijp is de eerste in 't nieuwe orgel en daarin geplaatst door de pastoor der 3 Egmonden Joh. Glasbergen in 't jaar 1802 op den 23 July'.

Het orgel werd in vier weken door Velderman opgebouwd in deze kerk. In 1950 werd het instrument door Van Vulpen gerestaureerd. Na een periode van verval, vooral door de invloed van de kerkverwarming, volgde ook in 1972 een deelrestauratie waarbij de windlade werd hersteld en een nieuwe Sexquialter werd aangebracht die de 19e eeuwse Gamba verving. Een gehele restauratie is opnieuw uitgevoerd door de fa. Flentrop Orgelbouw en deze is in 2002 afgerond.

 

 

 

terug