Oecumenische Viering in RK kerk Akersloot.

datum en tijdstip 20-09-2020 om 10.00 uur

Kerklaan 37 Akersloot

meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
Collecte 20 sept.

Pax meer

 
 
Oecumenisch beraad Oecumenisch beraad

Het ‘Oecumenisch Beraad’ is een werkgroep bestaande uit leden van de RK  Parochie Jacobus de Meerdere in Akersloot en leden van onze Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot. De werkgroep is aangesloten bij de Raad van Kerken.

De leden zijn:
van de parochie mevr. M. Meijne, wnd. secretaris, dhr. C. Blesgraaf en pastor H. Hudepohl
van onze gemeente mevr. I. Bovendorp, mevr. J.A. Wiegman-Nederbragt, de predikantsplaats is vacant.

Het Oecumenisch Beraad vergadert een aantal keren per jaar. Er wordt gezocht naar activiteiten op kerkelijk en maatschappelijk gebied, die gezamenlijk gedaan kunnen worden.

Minstens tweemaal per jaar wordt een oecumenische viering gehouden: in september tijdens de vredesweek en in januari in de internationale bidweek. Deze vieringen zijn beurtelings in de Protestantse kerk en de RK kerk, waarbij de dominee en de pastor beide voorgaan.
Het is inmiddels traditie geworden om één keer per jaar, meestal in oktober/november voor geïnteresseerden een z.g. oecumenisch “uitje” te organiseren: een dag op stap in een stad waar een bijzondere kerk, gebouw of tentoonstelling wordt bezocht.
Verder wordt er steeds naar manieren gezocht om elkaar informeel te ‘ontmoeten’. Zo werd met veel plezier door gemeenteleden en parochianen in 2010 de musical ‘Naäman’ opgevoerd en in 2013 de musical Esther. In maart 2014 was er een geslaagde avond met mediaspecialist Eric van der Berg over ‘Kerk en internet: hype of hyper?’
Ook op diaconaal gebied wordt er in toenemende mate samengewerkt in het Platform Akersloot.

 

   

terug