Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 25-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Oecumenisch beraad Oecumenisch beraad

Het ‘Oecumenisch Beraad Akersloot’ is een werkgroep bestaande uit leden van de RK  Parochie ‘Bron van levend water’ in Akersloot en leden van onze Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot. De werkgroep is aangesloten bij de Raad van Kerken.
De werkgroep komt bij elkaar als er activiteiten moeten worden voorbereid.
Vaste onderdelen op het programma zijn een oecumenische viering in september tijdens de vredesweek en in de internationale week van gebed in januari.
Deze vieringen zijn beurtelings in de Protestantse kerk en de RK kerk in Akersloot, waarbij de dominee en de pastor beide voorgaan.
Het is inmiddels traditie geworden om met Pinksteren, als het weer dat toelaat, een gezamenlijke viering buiten op het Scoutingterrein aan de Roemersdijk te houden. Bij regen wordt naar de Jacobuskerk uitgeweken.

In de Vredesweek in 2019 werd er in Akersloot een ‘Walk of peace’ georganiseerd waaraan een groot aantal organisaties uit het dorp hun medewerking verleenden, zoals o.a. basisschool De Brug, de brandweer, de Storeyclub en de handbal vereniging.
Het was een succes en wordt ongetwijfeld nog eens herhaald.

Ieder die het leuk vindt om een keer aan een activiteit mee te werken, is van harte welkom.
Neem dan contact op met Frans Stark, tel. 0251 314386

terug