Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 25-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 11 mei 2014

Lezing Dr. Jan Terlouw, m.m.v. het Orion-ensemble

Datum: 
 zondag 11 mei 2014
Tijdstip: 
 14.30 uur
Locatie: 
 Kerk Uitgeest, Castricummerweg
Prijs: 
 € 7,50

Een bijzonder dubbelprogramma:
 
Dr. Jan Terlouw  - m.m.v. het Orion-ensemble
 
 
voor de pauze:
‘Het hebben van plichten is een recht’
 
Dr. Jan Terlouw spreekt over verantwoordelijkheid, een centraal thema in zijn zeer gevarieerde loopbaan. Hij zegt daarover: "verantwoordelijkheid is een mooi thema. We zijn verantwoordelijk voor elkaar, voor de planeet, voor toekomstige generaties."
"Het hebben van plichten is een recht" is een slagzin van Jan Terlouw, die hij tijdens deze bijeenkomst zal toelichten. Hij zal daarbij betogen dat iemand het recht heeft er bij te horen en medeverantwoordelijkheid te dragen. In zijn ogen moet respect worden gegeven en verlangd en verantwoordelijkheid worden gegeven en aanvaard. "Het leven wordt inhoudsvoller als we naar vermogen medeverantwoordelijkheid mogen dragen voor elkaar, voor de samenleving, voor toekomstige generaties. Want naast vrijheid en gelijkheid is ook broederschap belangrijk", aldus Terlouw.
 
na de pauze:
HAYDN –LIVE!
 
HAYDN – LIVE! Is een programma van het Orion Ensemble waarin Haydn zelf aan het woord is, met  niemand minder dan Jan Terlouw in de rol van Joseph Haydn. In een literair concert kijkt de componist terug op zijn leven. In allerlei toonaarden vertelt hij  over zijn jeugd, zijn liefdes en zijn muzikale triomfen. Zijn eigen taal, de taal van de muziek kan daarbij natuurlijk niet ontbreken. Flarden van de vele noten die hij in zijn leven gecomponeerd heeft omgeven zijn gedachten en versterken de daarbij horende emoties.
 
Dr. Jan Terlouw is gepromoveerd in de natuurkunde. Hij is tien jaar lid geweest van de Tweede Kamer, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en politiek leider van D66. Hij was verder vice-premier en minister van Economische Zaken in de kabinetten Van Agt II en III, secretaris-generaal van een internationale politieke organisatie in Parijs, en Commissaris van de Koningin in Gelderland. Jan Terlouw heeft ook artistieke talenten. Hij schreef ondermeer een groot aantal jeugdboeken. Daarnaast treedt hij vaak op met musici, met poëtische, filosofische en soms cabareteske door hem zelf geschreven teksten, waarmee hij laat zien hoe woorden en muziek elkaar kunnen versterken.
 
De muziek tijdens deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Orion Ensemble, bestaande uit Pauline Terlouw (viool), Leonard Leutscher (piano) en Carla Schrijner (cello). Het ensemble zal muziek ten gehore brengen van Astor Piazzolla, George Gerschwin, Joseph Haydn en Glenn Miller.
 
Aanvang 14.30 uur
Toegang € 7,50 inclusief koffie of thee
 
Reserveren: bij voorkeur per e-mail  koosje.wiegman@hetnet.nl
          of tel. 0251-319171
 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje

terug