Kerkdienst beluisteren

 
Collecte juli

Artsen Zonder Grenzen meer

 
 
Kerkdienst (mee)luisteren vanaf 1 juli Kerkdienst (mee)luisteren vanaf 1 juli
In april jl deed Gerrit van Duijn het voorstel uitzendingen te gaan verzorgen om in de Coronatijd maar ook daarna de band met de kerk te verstevigen. Eerst hebben we gesproken met de plaatselijke omroep OSU maar vanwege praktische problemen hebben we het over een andere boeg moeten gooien. Gekozen is voor Kerkdienstgemist.nl en dan alleen voor geluid. Beeld is nog een te groot financieel knelpunt.
Op 1 juli stoppen de wekelijkse gezamenlijke kerkdiensten met Beverwijk en Heemskerk, waarmee in maart jl. gestart is. Ook de wekelijkse Vlog van onze predikant Evelien Plaisier stopt omdat de diensten in onze eigen kerk weer beginnen. Het overgrote deel van onze leden beschikt over internet en kan kerkdiensten volgen in geval van ziekte, verminderde mobiliteit etc. We beseffen dat niet iedereen over internet beschikt of vaardig is er mee om te gaan. We zullen nagaan of voor deze leden een oplossing te bedenken valt.
Jan Bos heeft zich bereid verklaard als technisch beheerder op te treden. In de volgende Samen Onderweg en in de wekelijkse Nieuwsbrieven vindt u verdere informatie.
Veel luistergenoegen!

 
terug