Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli

Flying Doctors meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 30 juni 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Rik Willemsen
Ouderling(en): Mevr. Corrie de Bruijn
Organist: Dhr. Dirk van Egmond

Dienst met avondmaal.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren. 

Orde van dienst Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot voor Avondmaal

Voorbereiding

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst
en aansteken van de Paaskaars
Zingen: LB-121: 1, 2 (staande)
Moment van stilte
Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: de Heer zij met U
g: met U zij de Heer

Drempelgebed
Kyriegebed, steeds beantwoord met:
Lied 270A


Glorialied: LB-705: 1, 2, 3
Dienst van het Woord

Gebed
Lezing: Marcus 4:35-41
Zingen: LB-657: 1, 2, 4
Verkondiging
orgelspel
Zingen: LB-886 Nederlands
Dank-en voorbeden, stil gebed
Collecten, toegelicht door de ambtsdrager

Dienst van de tafel:
Nodiging
Tafelgebed, gesproken
v: …en zingen wij u toe:
g: Zingen: LB-985: 1
Vervolg tafelgebed
Inzettingswoorden 
Gebed om de Heilige Geest
Onze Vader 
Vredegroet
Delen van brood en wijn  ( orgelspel tijdens het delen )
Dankgebed
Slotlied: LB-425
Zending en zegen, beantwoord met gezongen Amen
orgelspel
 


 

terug