Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli

Flying Doctors meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 2 juni 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Hittjo Hummelen
Organist: Mw. Katalin Somogyi


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.
 Liturgie

Welkom en mededelingen van de ouderling van dienst aankondiging intochtspsalm

Intochtspsalm:   ps 27: 1,2, 3 Mijn licht, mijn heil

Stil gebed:

Votum:             Onze hulp is in de naam van die Heer,die
                         hemel en aarde gemaakt heeft,die trouw
                         houdt tot in eeuwigheid en niet laat
                         varen het werk van zijn handen.
                        
Zegengroet:    Genade zij U en vrede van God onze Vader
                         en van Jezus Christus Onze Heer.

Klein Gloria.  Zingen (dat is lied 195)

intochtsgebed en Kyriegebed
 • Glorialied.  Lied 305 Alle eer en glorie. Alle 3
DIENST VAN HET WOORD
 • Gebed bij de opening van de Schriften.
 • Schriftlezing 1: Jona 1
 • Zingen: lied 713: 1,2,3 wij moeten Gode zingen
 • Schriftlezing 2: Jona 2
 • lied 713: 4,5 
 • Woordverkondiging.
 1. Lied 655: 1,2,5 Zing voor de Heer een nieuw gezang
 • Dankgebed, eventueel met stil gebed en gezamenlijk  ‘’Onze Vader’’
 • Inzameling van de gaven.
 • Slotzang,  Lied 837 : 1,4 Iedereen zoekt U

 
Zegen:    De Here zegene U en behoede U, Hij doe zijn aangezicht
          over U lichten en zij U genadig, Hij verheffe zijn
          aangezicht over U en geve U vrede.
          gezongen  Amen.

terug