Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 25-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 4 februari 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Ds. Jan Willem van der Straten
Organist: Mw. Lisette van Veluw


Werelddiaconaat.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren. Orde van dienst

Voorbereiding

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Intochtslied (staande): Lied 96a Zing een nieuw lied, alle landen

Moment van stilte

Bemoediging en groet:
v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.
Genade zij U en vrede, van God onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus.

Drempelgebed

Kyrielied 299j
              
Gloria:


Dienst van het Woord

Eerste Schriftlezing : Genesis 1,9-13

Lied 982 In de bloembol is de krokus

Tweede Schriftlezing : Lucas 8:4-16

Lied 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat


Verkondiging

Orgelspel

Lied 764: 1,4,6

Gebeden en gaven

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader gezongen in de versie van lied 1006

Inzameling van de gaven

Slotlied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn (staande)

Zegen, gezongen amen

               
Orgelspel

terug