Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 02-10-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 10 september 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Kick Bras
Organist: Mw. Lisette van Veluw


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.
 Orde van dienst

Voorbereiding

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Intochtslied (staande) Psalm 66: 1 en 3

Moment van stilte

Bemoediging en groet:
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: de Heer zij met U
g: met U zij de Heer

Kyriegebed, afgesloten met


              
Gloria:Dienst van het Woord

Gebed

Eerste lezing: Jesaja 61: 10 en 11

Zingen lied 221: 1 en 2

Tweede lezing Matteüs 22: 1-14

Zingen lied lied 221:3

Preek

orgelspel

Lied 834

Gebeden en gaven

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader gesproken

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande) 903: 1 en 6

Zegen, gezongen amen


               
Orgelspel

terug