Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 25-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 3 september 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Jan van Aller
Organist: Mw. Katalin Somogyi


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren. Orde van dienst

Voorbereiding

- Inleidend orgelspel

- Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

- Intochtslied: ‘Dit is een morgen’, lied 216

- Moment van stilte

- Bemoediging en groet:

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: de Heer zij met U

g: met U zij de Heer

- Kyriegebed 

- Gloria: ‘Zo vriendelijk en veilig als het Licht’, lied 221
 

Dienst van het Woord

- Inleiding 

- Eerste Schriftlezing: Jesaja 43: 1 – 7

- Lied: ‘God heeft het eerste woord’, 513: 1 en 2

- Tweede Schriftlezing: Matteüs 28: 16 - 20

- Lied: 513: 3 en 4

- Verkondiging

- Orgelspel

- Lied: “God to enfold you’, lied 426 ( enkele malen herhalen) 
 

Gebeden en gaven

- Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader gesproken 

- Inzameling van de gaven

- Slotlied (staande): ‘Vervuld van uw zegen’, lied 425

- Zegen, gezongen amen

- Orgelspel

terug