Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 13-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Kinderkerstfeest

datum en tijdstip 16-12-2022 om 18.30 uur
meer details

Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

 
Collectes december 2022

Diverse doelen meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 20 november 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Ds. Bert Appers
Organist: Dhr. Dirk van Egmond


Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website
 Orde van dienst 
Zondag van de Gedachtenis der overledenenVOORBEREIDING

Orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars

Zingen             Lied 46: 1.2

Bemoediging en groet


GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN

Gebed

Zingen              Lied: 932: 1.2.3.4 [Rust nu mijn ziel …]

De namen klinken.
Na iedere naam wordt een kaars aan de Paaskaars aangestoken.

En tenslotte gedenken wij in stilte ook hen,
die we niet genoemd hebben, mensen ver weg en dichtbij,
die wij niet vergeten, maar in Gods hoede geborgen weten.

De laatste kaars wordt aan de Paaskaars aangestoken.

Zingen            Koester de namen: couplet 2DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Zingen:  Psalm 91a : 1

1e Lezing Psalm 91, 11-13

Zingen:  Psalm 91a: 3             

2e Lezing: Marcus 16, 9-18

Zingen: Lied 603

Overweging

Orgelspel

Zingen: Lied 600


GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden en stil gebed, gezongen Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen Lied: 912: 1.2.5.6

Zegen

terug