Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 13-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Kinderkerstfeest

datum en tijdstip 16-12-2022 om 18.30 uur
meer details

Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

 
Collectes december 2022

Diverse doelen meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 13 november 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Evelien Plaisier + ringpredikant
Organist: Dhr. Dirk van Egmond


Afscheidsdienst ds. Evelien Plaisier.
We nemen in deze dienst officieel en tegelijk op een luchtige manier afscheid van onze dominee Evelien Plaisier. Evelien gaat zelf voor in deze dienst en de cantorij verleent haar medewerking.
Na de dienst is er een “aangeklede” koffie, zie de oproep van Els Vlasblom elders in Samen Onderweg. Na de koffie is er een drankje met borrelhapjes.
Uiteraard bent u allen van harte welkom om deze dienst mee te maken en persoonlijk afscheid te nemen van Evelien.Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website

 Liturgie

Voorganger:      ds. Evelien Plaisier
Ambtsdrager:    mw. Thealet Bos
Lector:              mw. Koosje Wiegman  
Organist:           dhr. Dirk van Egmond
M.m.v. de cantorij o.l.v. mw. Cora de Lange

Orgelspel

Mededelingen en aansteken Paaskaars

Intochtspsalm: 98: 1 

Bemoediging en groet

Kyriegebed, afgesloten met “Kyrie” door cantorij

We zingen: Lied 305: 1, 2 en 3Gebed

Schriftlezing: Exodus 3: 1-15

We zingen: Lied 934

Schriftlezing: Lucas 20: 27-38

We zingen Lied 827
Overweging

Orgelspel

De cantorij zingt: ‘Zeg wie zal zaaien’ (Geloof, Hoop en Liefde)

Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof,
groeiend vertrouwen, aarzelend volgen
en hoor dan wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand geraakt,
iemand groeit uit tot een stem,
en iemand gaat spreken en brengt met een woord
de taal van de leugen tot zwijgen.

Zeg wie zal zaaien het groen van de hoop,
licht in de ogen, vonken verwachting
en kijk dan wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand bevrucht,
iemand groeit uit tot een lach,
en iemand gaat zingen en gaat met een lied
de treurige dingen te lijf.

Zeg wie zal zaaien de kleur van de liefde,
passie beweging, hart voor de mensen
en voel dan wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand bezield,
iemand groeit uit tot een vuur,
en iemand gaat opstaan en brengt als de zon
versteende gevoelens tot leven

Gebeden:

- voorbeden, met 3x acclamatie : “Licht dat terugkomt”,

  Licht dat terugkomt,
  hoop die niet sterven wil,
  vrede die altijd blijft.


- stil gebed, afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’

Collecte: tijdens de collecte zingt de cantorij ‘Die mij droeg op
                 adelaarsvleugels’

Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid,
totdat ik vliegen kon op eigen kracht,
op eigen kracht.

Afscheid van “dienaar des Woords” door ds. Bert Appers

Slotlied: lied 792: 1, 3 en 4Zegen:

Amen (gezongen).

terug