Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Onderweg naar Kerstmis

datum en tijdstip 10-12-2023 om 15.30 uur
meer details

 
Collectes december 2023

Diverse doelen. meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 6 november 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Corrie de Bruijn / Koosje Wiegman
Organist: Dhr. Hans Kelder


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website

 Thema: Verhalen van hoop

Kunnen we elkaar verhalen van hoop vertellen in deze wereldtijd?
Hier zullen we het met elkaar over hebben in deze viering.
We willen laten zien dat God met ons is.
We eindigen met het zingen van een lied van hoop.

Liturgie 

Voorgangers:                         Corrie de Bruijn en Koosje Wiegman
Voorzanger:                           Frans Stark
Organist:                               Hans Kelder
Ambtsdrager en gastvrouw:    Marijke Issa

 
Mededelingen en aansteken van de paaskaars
 
Zingen: lied 274 vers 1 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: lied 274 vers 2 ‘Ontferm u God, kyriëleison’
 
Inleiding op het thema ‘Verhalen van hoop’
 
Zingen: lied 274 vers 3 ‘Wij zingen samen van uw gloria’
 
Gebed
 
Schriftlezing: Psalm 121 (NBV)
 
Zingen: lied 121 vers 1 en 4: ‘Ik sla mijn ogen op en zie’
 
Lezing: ‘De nieuwe stad’ naar Openbaring 21, uit Woord voor woord – Karel Eykman
 
Zingen: ‘Geef ons dat wij durven leven’ (er wordt een liedblad uitgedeeld)
 
Overweging
 
Muziek
 
Zingen: lied 126a  voorzang solo -  refrein allen
 
Voorbeden – stil gebed  –  gezongen Onze Vader (lied 1006)
 
Collecte
 
Slotzang: ‘Wij gaan op reis’  1 t/m  4 (op liedblad)
2. Licht uit de hemel! Een stralende morgen
    opent voor mensen een vergezicht.
    Zo kun je gaan, in vrede geborgen,
    dromend een droom van aanstekelijk licht. refrein

3. Wie wijst de weg naar de bron van het leven?
    Wie is voor ons als een frisse fontein?
    Wie zal ons water te drinken geven?
    Wie zal het levende water zijn?                   refrein

4. Ben je soms blind, zijn je ogen gesloten?
    Zie je het niet - zijn je ogen dicht?
    Dat Hij ons aanraakt? Hij doet ons geloven
    en zienderogen staan wij in het licht.            refrein

 
Zegen

terug