Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 03-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte oktober 2022

Filah Amsterdam meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 11 september 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Pastor AndrĂ© Martens
Organist: Mw. Katalin Somogyi


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website

 Orde van dienst

Thema: Wees heilig, want Ik ben heilig!

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: psalm 119: 1, 5 en 13

Moment van stilte

Bemoediging en groet- optie 2

Vervolg psalm 119: 40, 66

Leefregel uit Leviticus 19

Lied 912 Neem mijn leven, laat het Heer: 1, 5 en 6

DIENST  VAN HET WOORD

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-25

Zingen: lied 886 Abba Vader

Overdenking: Wees heilig, want ik ben heilig

Orgelspel

Zingen: lied 675 Geest van hierboven: 1 en 2

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed + voorbede+ stil gebed
Afsluiten met gezongen Onze Vader; lied 1006

Inzameling van de gaven

Slotlied: lied 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht: 1,2

Zegen, gezongen Amen

terug