Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 03-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte oktober 2022

Filah Amsterdam meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 4 september 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Pastor AndrĂ© Martens uit Amsterdam
Organist: Mw. Lisette van Veluw


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website

 Orde van dienst

Thema: Geef ons een klein geloof (Lukas 17)

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: psalm 121: 1, 2

Moment van stilte

Bemoediging en groet- optie 2

Vervolg psalm 121: 3 en 4

Kyriegebed

Glorialied: lied 868 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere: 1, 2, 3

DIENST  VAN HET WOORD

Gebed

Schriftlezing: Lukas 17: 1-6

Zingen: lied 653 U kennen, uit en tot U leven: 1, 4, 5 en 7

Overdenking: Geef ons een klein geloof
 
Orgelspel

Zingen: lied 538 Een mens te zijn op aarde: 1, 3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed + voorbede+ stil gebed

Afsluiten met gezongen Onze Vader; lied 1006

Inzameling van de gaven

Slotlied: lied 791: 1 en 3

Zegen, gezongen Amen

terug