Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 14 augustus 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Louise Pondman
Organist: Mw. Lisette van Veluw


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website
Orde van Dienst

Voorganger: mw. Louise Pondman-de Wilde
Ambtsdrager: Dhr. Gerrit Jan Huisman
Lector: Mw. Corrie Lijesen
Organist: Mw. Lisette van Veluw

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied  281 – wij zoeken hier uw aangezicht – vers 1

Bemoediging en groet

Lied  274 – Wij komen hier ter ere van uw Naam

Inleidend woord op de dienst 

Gebed

Lied 655 – Zing voor de Heer een nieuw gezang – vers 1, 2 en 4

Gebed

Eerste Schriftlezing: Jeremia 23: 23 – 29 (NBV21 of NBV)

Lied 275 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig – vers 1, 2 en 3

Tweede Schriftlezing: Lucas 12: 49 – 57 (NBV21 of NBV)

Lied 992 – Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Overdenking

Meditatief orgelspel

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Lied 1014 – Geef vrede door van hand tot hand

Wegzending en zegen, gezongen amen – (lied 431 c)

Orgelspel

 

terug