Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 27 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Hanneke Ruitenbeek
Organist: Mw. Lisette van Veluw


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website Orde van dienst.

Verhaallijn Zout zijn

Voorganger ds. Hanneke Ruitenbeek
Organist Lisette van Veluw
Lector Koosje Wiegman
Ambtsdrager Frans Stark

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Morgenlied Lied 210: 1 ‘God van hemel, zee en aarde’

God van hemel, zee en aarde Vader, Zoon en heilige Geest,
die ons deze nacht bewaarde, onze wachter zijt geweest,
houdt ons onder uw gezag, ook in deze nieuwe dag.

Bemoediging en groet

Over deze zondag - uitleg van de verhaallijn

Gebed

Zingen
Psalm 107: 1

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Lezingen

- Leviticus 2: 13 (zout van het verbond dat aan offers toegevoegd moet worden)
- Numeri 18: 19 (zout als teken van het verbond met God)
- Deuteronomium 29: 21 - 25 (het verbond verbroken)

Zingen Psalm 107: 16

Rivieren laat Hij drogen,
hun bedding wordt woestijn,
en de landouwen mogen
niet langer vruchtbaar zijn.
Zout is de nasmaak van
een overmaat aan boosheid;
de dorst des levens kan
omslaan in machteloosheid.

Vervolg lezingen

- Matteus 5: 13 (jullie zijn het zout der aarde)
- Marcus 9: 50 (verlies niet het zout in jezelf)

Zingen Psalm 107: 17

Maar waar geen gras wou groeien
in ‘t hart van steen en zand,
doet Hij fonteinen sproeien,
glimlachend ligt het land.
Hij richt een woonstee aan
voor wie ontbering leden,
daar geeft de aarde graan,
de wereld bloeit van vrede.

Overweging

Zingen
Zingenderwijs 8: 1 t/m 3         Mel. Lied 834 Vernieuw Gij mij

Als zout, het zout der aarde zijn,
is liefdevol aanwezig zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is iemand tot een naaste zijn.

Als zout, het zout der aarde zijn,
Is ruimtescheppend bezig zijn,
en trouwe vriend en troost te zijn,
een schouder voor een ander zijn.

Als zout, het zout der aarde zijn,
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van de Geest te zijn,
en spiegel van haar wijsheid zijn.

Gebeden

Slotlied
Lied 838: 1 en 3 O grote God die liefde zijt

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
Uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Wegzending en Zegen

terug