Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 20 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Greet Bijl
Organist: Mw. Katalin Somogyi


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website


 

 
Liturgie

Welkom en mededelingen.

Intochtspsalm: psalm 27: 1, 2.

Moment van stilte.

Bemoediging en groet.

Zingen: lied 212: 1, 2, 4.

Kyriëgebed.

Tekst.

Glorialied: lied 985.

Inleiding.

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest.

Eerste lezing: Johannes 11: 1 – 16.

Zingen: psalm 16: 1.

Tweede lezing: Johannes 11: 17 – 27.

Zingen: psalm 16: 3.

Derde lezing: Johannes 11: 28 – 44.

Zingen: psalm 16: 4.

Uitleg en verkondiging.

Orgelspel.

Gebed; afgesloten met gezongen “Onze Vader.” Lied 369b.

Slotlied: lied 657: 1, 2, 4.

Zegen.

terug