Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 13 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Evelien Plaisier
Organist: Dhr. Dirk van Egmond


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website


 

 
Bevestiging van Dineke Visser tot ouderling
Organist: Hans Kelder, Ambtsdrager van dienst: Marijke Issa, Gastvrouw en lector: Corrie Lijesen, Voorganger: ds. Evelien Plaisier

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Intochtspsalm (staande)               146c: 1,4,7 “Alles wat adem heeft love de Here”

Bemoediging en groet
v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer
g :  die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: de Heer zij met u
g: met u zij de Heer

Gebed

Eerste lezing:                   1 Korintiërs 12:3-13

Lied                                                    970 “Vlammen zijn er vele”

Tweede lezing:                Johannes 11: 17-27

Lied                                                    315: 1,2 “Heb dank, o God van alle leven”

Overweging

Orgelspel

Bevestiging ambtsdrager:

               - Presentatie, opdracht en geloften

               - Lied                                  681 “Veni sancte Spiritus” (meerdere keren)

               - Gebed en zegen

               - Aanvaarding en verwelkoming, vredegroet

               - Lied                                  362 “Hij die gesproken heeft”

Voorbeden, stil gebed,                369b “Onze Vader”

Slotlied                                              657 “Zolang wij ademhalen”

Zegen

Orgelspel

 

terug