Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 6 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Evelien Plaisier
Organist: Mw. Lisette van Veluw

Werelddiakonaat

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website
 


Liturgie

zondag in het teken van het werelddiaconaat
Organist: Lisette van Veluw, Voorzangers: Frans Stark e.a., Ambtsdrager en lector: Thealet Bos, Gastvrouw: Annie Wiersma, Voorganger: ds. Evelien PlaisierOrgelspel

Mededelingen en aansteken Paaskaars

Intochtspsalm       117a Gij volken loof uw God en Heer

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Kyrie en gloria       299j Om de mensen en de dieren

Klaagliederen 3: 22-26, 31-32

Lied                       16b Behoed mij, o God

Johannes 11:1-16

Lied                        948 Als Gij er zijt

Overdenking

Orgelspel

Lied (voorzangers) “Mein Jesu, dem die Seraphinen”, couplet 1,4,8 (BWV 486)

 
1 Mein Jesu, dem die Seraphinen
im Glanz der höchsten Majestät
selbst mit bedecktem Antlitz dienen,
wenn dein Befehl an sie ergeht,
wie sollten blöde Fleischesaugen,
die der verhassten Sündennacht
mit ihrem Schatten trübe macht,
dein helles Licht zu schauen taugen?

 
1 Mijn Jezus, die de serafijnen
in de glans van de hoogste majesteit
zelfs met bedekt gelaat dienen,
als jouw bevel aan hen wordt uitgevaardigd,
hoe zouden stomme ogen van vlees,
die de gehate zondennacht
met zijn schaduw troebel maakt,
deugen om jouw heldere licht te aanschouwen?
4 Ich fall in deine Gnadenhände
und bitte mit dem Glaubenskuss;
Gerechter König, wende, wende
die Gnade zu der Herzensbuss.
Ich bin gerecht durch deine Wunden,
est ist nichts Sträflichs mehr an mir.
Bin aber ich versöhnt mit dir,
so bleib ich auch mit dir verbunden.

 
4 Ik val in jouw genadehanden
en bid met de geloofskus,
rechtvaardige koning, wend, wend
de genade tot de boezem van het hart.
Ik ben rechtvaardig gemaakt door jouw wonden,
er is niets onverantwoords meer aan mij.
Maar nu ik met jou verzoend ben,
nu blijf ik ook met jou verbonden.

 
8 Ich steige zu dir auf im Glauben,
in Liebe steige ab zu mir.
Lass mir nichts diese Freude rauben,
erfülle mich nur ganz mit dir.
Ich will dich fürchten, lieben, ehren,
solang in mir das Herz sich regt;
wenn auch dasselbe nicht mehr schlägt,
so soll doch noch die Liebe währen.

 
8 Ik steig naar jou op in geloof,
daal in liefde af naar mij.
Laat niets mij deze vreugde ontroven,
vervul mij enkel geheel met jou.
Ik wil je vrezen, liefhebben, eren,
zolang in mij het hart beweegt;
als ook dat niet meer slaat,
dan zal toch nog de liefde voortduren.

Collectetoelichting (Zie de beelden van de powerpoint onderaan)

Voorbeden,             1006 Onze Vader in de hemel

Slotlied                    419 Wonen overal

Zegen, gezongen amen

OrgelspelRekeningnummer van de diaconie:
NL88RABO 0363463194
tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot
onder vermelding van Oeganda.

terug