Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 04-06-2023 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 05-06-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni 2023

het Bartimeusfonds meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 9 januari 2022 om 10.00 uur

kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Bas van der Bent
Organist: Dhr. Hans Kelder


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren. De dienst bijwonen kan vanwege de Corona maatregelen helaas niet.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.


 


Liturgie


De liturgische kleur van deze zondag is wit.
De zanggroep zingt
Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied:  526: 1,2

Votum

Groet

Drempelgebed

zingen: :  526: 4

Kyriëgebed

In het geloof dat onze God niet alleen onze gebeden hoort maar ze ook verhoort zingen wij God Lof vanmorgen met de woorden van
lied 104: 1

Gebed voor de opening van de Schriften

Kinderverhaal

1e lezing (door de lector): Jesaja 40: 1-11  ( uit de NBV21)

Lied 439: 1,2

2e lezing :(door de voorganger) Lucas 3: 15-22   (uit de NBV21)

Lied 686

Preek

Orgelspel

Lied na de preek: 456b: 1,2,3

Dienst der gebeden

Slotlied : 418: 1,2

Zegen gevolgd door gezongen Amen

terug