Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 03-07-2022 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 05-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli 2022

Kinderfonds Mama’s meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 2 januari 2022 om 10.00 uur

kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Dhr. Frans Stark
Organist: Mw. Lisette van Veluw


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren. De dienst bijwonen kan vanwege de Corona maatregelen helaas niet.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.


 


Liturgie

Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars


Lied 212: 1-4  Laten wij zingend deze dag beginnen

Intro

Bemoediging en groet
Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon
Genade en vrede zij u van God, onze schepper
en van Jezus Christus, zijn zegsman op aarde.

Drempelgebed: Lied 298: Eeuwige, onze God (solo / allen)

Lied 299b: Kyrie en Gloria (solo / allen)

gebed voor opening van de schriften

1e lezing: 1 Thessalonicenzen 5 : 1 – 12

Lied : Blomstre som en rosengård

melodie J.P.E. Hartmann 1861
tekst Koenraad Ouwens, naar N.F.S. Grundtvig 1837

1 Als de Heer voleinden zal
wat Hij openbaarde
wordt de wereld overal
als een rozengaarde.
Heerlijk zal die toekomst zijn,
zelfs de vlakte de woestijn
wordt een nieuwe aarde.

2 Ook al werd zij ooit verschroeid
door de hand der benden,
God wil dat zij heerlijk bloeit
want aan uw ellende
heeft Hij paal en perk gesteld,
met Zijn lelies op uw veld
komt Hij ‘t noodlot wenden.

3 Zwakke handen worden sterk,
nooit zal ‘t Hem berouwen
dat Hij aanving met dit werk,
Hij schenkt ons vertrouwen
dat wij aan Zijn stad van pracht
onder bijstand van Zijn macht
zelf ook mogen bouwen.

4 Midden onder ons voorziet
Hij in elk verlangen
als de blinde ‘t licht weer ziet
en de vreugdezangen
klinken in ´t eens dove oor:
wie aan lijf en goed verloor
krijgt het ruim vervangen.

5 Dan wordt ´s Heren heiligdom
weer een oord van vrede
want de Zoon van David komt
´kwaad met voeten treden.
Dit is wat ons God bereidt:
in Zijn Rijk is voor altijd
alle leed geleden.

6 Als de Heer voleinden zal
wat Hij openbaarde
wordt de wereld overal
als een rozengaarde.
God woont bij ons voor altijd:
doen naar Zijn rechtvaardigheid
maakt een nieuwe aarde.


2e lezing: Mattheus 25 : 1 – 14

Lied 751: De Heer verschijnt te middernacht

Overdenking

Orgelspel

Orgel + Solo: Zion hört die Wächter singen

Gebeden / stil gebed / lied 1006: Onze Vader

Slotlied 749: ‘Op waakt op’ zo klinkt het luide

Zegen
De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur,
als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen,
en tot in eeuwigheid.

gezongen Amen

terug