kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 07-12-2021 om 10:00 uur
meer details

Lucht je hart

datum en tijdstip 08-12-2021 om 16.00 uur
meer details

 
Collectes december

verschillende doelen. meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 21 november 2021 om 10.00 uur

kerkdienst Uitgeest
Voorganger: Ds. E. Plaisier
Organist: Dhr. T. Veltkamp


Laatste zondag van het kerkelijk jaar. (eeuwigheidszondag)
In deze kerkdienst gedenken we hen die ons voorgingen.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.


Liturgie:

Orgelspel

Mededelingen en aansteken Paaskaars

Lied 103: 1,6,7                 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren

Bemoediging en groet
v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer
g :  die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: De Heer zij met u
g: ook met u zij de Heer

Gebed

Lied 199     Koester de namen

De namen klinken.
Na iedere naam wordt een kaars aan de Paaskaars aangestoken.

Lied 199     Koester de namen

Gebed

Lezing         Genesis 32: 23-32

Lied 818      Niet is het laatste woord gesproken

Lezing         Matteüs 5: 1-10

Lied 331      Roep onze namen

Overweging

Orgelspel

Lied 982      In de bloembol is de krokus

Voorbeden en stil gebed, afgesloten Onze Vader

Slotlied       Ga maar gerust

Zegen

Orgelspel

terug