kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Lucht je hart

datum en tijdstip 27-10-2021 om 16.00 uur
meer details

 
Collecte oktober 2021

Stichting Woongroep Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
zondag 4 juli 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds E. Plaisier
kerkdienst Uitgeest
Organist: Mw. L. van Veluw

Er gelden nog maar enkele Coronamaatregelen, maar reserveren is niet meer nodig.
Hier leest u meer over de maatregelen.  

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

 


Liturgie

Voorbereiding

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Psalm van deze zondag (staande): Psalm 84: 1,3,4 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”

Moment van stilte en bemoediging
v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer
g :  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Groet
V: de Heer zij met u
G: met u zij de Heer

Kyriegebed, afgesloten met:Gloria:


Dienst van het Woord

Gebed

Eerste lezing: Hosea 14:2-9

Lied 331 “Roep onze namen” (meerdere keren)

Tweede lezing: Johannes 4: 43-54

Lied 315: 1,2 “Heb dank, o God van alle leven”

Uitleg en verkondiging

Lied 838: 1,2,4 “O grote God die liefde zijt”

Gebeden en gaven

Voorbeden, stil gebed,  369b “Onze Vader”

Slotlied (staande)          425 “Vervuld van uw zegen”

Zegen


Inzameling van gaven (bij de uitgang)

terug