kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 18-04-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collectes april

meer

 
 
Zondag 28 mrt 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. Plaisier
Kerkdienst Uitgeest
Organist: L. van Veluw


Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.
 


Liturgie Palmpasen
Organist: Lisette van Veluw, Ambtsdrager: Marijke Issa, Zang: Cora de Lange e.a., Lector: Corrie de Bruijn, Koster: Lukie Dijkstra, Voorganger: ds. Evelien Plaisier

Orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Aanvangslied Psalm 24: 1,2,4 “De aarde en haar volheid zijn”

Bemoediging en groet

Gebed

Eerste lezing: Psalm 118, vertaling Gerard Swüste

Zingen           552 “Dit is een dag van zingen”

Tweede lezing: Marcus 1: 1-11

Zingen           553 “Stap voor stap gaat door Jeruzalem”

Overweging

Orgelspel

Zingen           550: 1,3 “Verheug u, gij dochter van Sion”   
     
                              
Voorbeden, stil gebed,   Lied 369b “Onze Vader” 
                          
Slotlied          556: 1,4,5 “Alles wat over ons geschreven is”

Zegen

terug