kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 18-04-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collectes april

meer

 
 
Zondag 14 mrt 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. Hagen
Kerkdienst Uitgeest
Organist: D. van Egmond


Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm. 

Liturgie

Zondag Laetare, de roze zondag in de veertigdagentijd


Orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Welkom en drempelgebed
Zingen: lied 122: 1 en 3
Bemoediging en groet
Kyriegebed beantwoord met gezongen: lied 301K
psalmtekst gesproken
 
Gebed bij de opening van het woord
Bijbellezing: Exodus 16: 9-18
Zingen: lied 136: 8 en 12
Bijbellezing: Johannes 6: 1 t/m 13 en 30 t/m 35
Zingen: lied 136: 13
 
verkondiging
Orgelspel
Zingen: lied 839: 3 en 4 ( telkens gevolgd door refrein)
Dank-en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: lied 653: 1 ,2 en 7
Zegen, beantwoord met gesproken Amen

terug