Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collectes 40 dagen tijd

meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Zondag 21 feb 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. Plaisier
Kerkdienst Uitgeest
Organist: T. Veltkamp


Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.
 


Liturgie

Eerste zondag Veertigdagentijd


Organist: Ton Veltkamp, Ambtsdrager van dienst: Marijke Issa, Lector: Els Vlasblom, koster: Lukie Dijkstra, Voorganger: ds. Evelien Plaisier

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Lied 91a: 1,2 “Wie in de schaduw Gods mag wonen”
(orgelspel, thuis kan meegezongen worden)  

Moment van stilte

Bemoediging en groet    
             
Gebed

Eerste lezing: Genesis 9: 8-17

Lied 322 “Die chaos schiep tot mensenland” (opname)

Tweede lezing: Marcus 1:12-15

Lied 538 “Een mens te zijn op aarde”
(orgelspel, thuis kan meegezongen worden)

Overdenking

Orgelspel

Lied 362 “Hij die gesproken heeft een woord dat gaat”
(orgelspel, thuis kan meegezongen worden)
                                                    
Voorbeden, stil gebed,  Onze Vader

Slotlied 536 “Alles wat over ons geschreven is” (opname)

Zegen

Orgelspel

 

terug