Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collectes 40 dagen tijd

meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Zondag 7 feb 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Mw. Th. Bos
Kerkdienst Uitgeest
Organist: H. Kelder


Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

 


Liturgie:
 

Inleidend orgelspel

Welkom, mededelingen

(Op een ander moment kunt u hier een powerpoint over Sakine in Bangladesh bekijken. Ook kunt u hier een filmpje bekijken over de gevolgen van cyclonen in Bangladesh.)

Aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: psalm 67: vs 1 : orgel + tekst lezen

Lezen gedicht bij ps 67 : Zegenbede voor mijn dochter van Karel Eykman:
Jij weet het mijn kind
echt goed gelovig ben ik niet
maar daarom kan ik je nog wel toewensen
dat je wat hebt aan Gods woorden
Dat je daarop kan rekenen als je steun nodig hebt.
Dat je daarin kan schuilen als je onderdak zoekt.
Dat het je helpt vertrouwen te vinden.
Dat het je bijlicht door tunnels heen.
Dat je richting vindt als je de weg niet weet
zodat hij nabij is, als jij ver bent.
God geve je vrede, voortdurend en in ieder opzicht.
Zoiets bedoel ik
bij wijze van spreken
ongeveer

ps 67: vers 3: orgel en u kunt thuis meezingen.

Moment van stilte

Bemoediging: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft aan wat hij schiep en niet laat varen het werk van zijn handen, amen

Drempelgebed: bladzijde 1351 van het liedboek, tekst van Augustinus:
Op de plaats waar ik was,
Wanneer zocht ik U daar?
en U stond gewoon vóor me!
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden,
Laat staan U!

Inleiding Wereldiaconaatzondag

Gebed om de nood van de wereld: lied 300b : God van ons leven: orgel + gesproken tekst

Loflied: lied 158b, lofzang van Zacharias

Dienst van het Woord

Gebed

Schriftlezing:  2 Koningen 4: 18-37

Lied  925, gezongen door Trijntje Oosterhuis(2x)

Tweede lezing: Marcus 1: 29-39

Lied 534: alle verzen, Gij die de blinden weer liet zien: Orgel en u mag thuis meezingen.

Orgelspel

Overdenking

Orgelspel

Voorbeden: ingeleid door Ramses Shaffy: zing, huil, bid, lach, werk en bewonder
Voor degene in een schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met 't dichtgeslagen boek
Voor degene met de snelvergeten namen
Voor degene die 't vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons

Voor degene met de slapeloze nacht
Voor degene die 't geluk niet kan beamen
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met z'n mateloze trots
In z'n risicoloze hoge toren
Op z'n risicoloze hoge rots
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren

refrein
Voor degene met 't open gezicht
Voor degene met 't naakte lichaam
Voor degene in 't witte licht
Voor degene die weet, we komen samen

refrein
Niet zonder ons

Stil gebed en het Onze Vader, lied 369b met orgel. U kunt thuis meezingen.

Slotlied: Geef licht van Stef Bos
Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen
Geef licht
Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien
Geef licht
Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Zegen:
Zegen ons en behoed ons,
Doe lichten over ons uw aangezicht,
Wees ons genadig en geef ons vrede.
Amen

 

terug